Aasta haridusteo tegi Põltsamaa ühisgümnaasium

Laupäeva õhtul Jõhvis peetud Aasta Õpetaja auhinnagalal tunnistati aasta haridusteoks küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa ühisgümnaasiumis, kool võtab vastu õnnitlusi, kõige kaugem õnnitleja oli Eesti NATO Ühingu esimees Krista Mulenok Torontost.


Aasta haridusteo tiitli pälvinud Põltsamaa ühisgümnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest küberkaitse õppesuund, mis akadeemilist õpet ja õpilaste tehnoloogiahuvi ühendades loob eeldused heade spetsialistide ning vastutustundlikult käituvate kodanike ettevalmistamiseks. Õpilastele korraldatakse õppekäike küberkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass.

Haridusminister Maris Lauri ütles, et selle aasta tegu hariduses ei ole kindlasti ühe aasta tegu. “See nõudis julgust, ettevõtlikkust ja koostööd.”

Küberkaitse õppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks on kooli õppealajuhataja Tiia Mikson. Ta märkis, et tunnustuse järele minnes oli ikka hea tunne ja on siiani. “Uhke tunne ka, kui mingil hetkel kõik meediakanalid Põltsamaa koolist räägivad.” Mikson loodab, et tunnustus aitab kaasa gümnaasiumi püsimisele Põltsamaal ja et poliitikudki mõistavad, et teist võimalust lihtsalt pole. “Õnnitlejaid ja tunnustajaid on olnud palju, laupäeva hilisõhtul saatis oma õnnitluse Eesti NATO Ühingu esimees Krista Mulenok Torontost. Õpilastega pole saanud veel rääkida. Paljud on Facebooki õnnitluse saatnud.”

Tema hinnangul on õpilased väga rahul, sest nad on saanud käia kohtades, kuhu tavaline inimene ei satu. Näiteks NATO küberkaitse koostöökeskuses, aktsiaseltsis Trüb Baltic, kus isikustatakse Eesti ID-kaarte. Õpilaste jaoks on need olnud väga õpetlikud käigud.”

Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar märkis, et nende huvi on, saada noori tehnilistele erialadele, näiteks sidemeesteks. “Koolil on kindlasti huvi, et neile jätkuks õpilasi ning nad saaksid aidata kaasa elukutsevalikul.”

Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula ütles, et üha enam õpilasi tahab ise proovida, katsetada. “Oleme üritanud õpet nii korraldada, et teooria ajal on ka praktika. Loodame väga, et Kaitseliit ja näiteks Tallinna Tehnikaülikool oma küberkaitse magistriõppesse meie õpilasi saavad.” Tema sõnul tõestab Põltsamaa ühisgümnaasium, et ka keset Eestit on võimalik küberkaitset õpetada. “Loodame oma headele koostööpartneritele, sest üksi ei tee taolist asja ükski kool.”

Mujal maailmas küberkaitset üldhariduskoolis ei õpetata, küllap just sellepärast on Põltsamaa ühisgümnaasiumi vastu huvi tundnud nii välismeedia kui Ukrina, Hollandi ja Saksamaa koolijuhid, rääkimata huvist Eesti koolimaastikul.

Ideega avada Põltsamaa ühisgümnaasiumis küberkaitse õppesuund ja teha Kaitseliiduga koostööd pöördus kooli poole Kaitseliidu Jõgeva maleva eelmine pealik Mati Kuusvere. Algul mõeldi, et see võiks toimuda sideringi, robootikaringi või laskmisringina. Põhjalikumalt teema üle arutledes jõuti seisukohale, et kool võiks hakata õpetama riigikaitset. Kui õppealajuhataja Tiia Mikson oli käinud NATO Eesti Ühingu korraldatud koolitusel Tallinnas, sai ta kokkuleppele organisatsiooni juhi Krista Mulenokiga, et ühing aitab kooli küberkaitsesuuna arendamisel.

Kooli esindajad kohtusid 2015. aasta juunis Tallinnas Euroopa Liidu infokeskuse majas enam-vähem sama seltskonnaga, kes sama aasta novembris küberkaitse õppesuuna lepingut allkirjastamas oli. Mullu 1. septembril alustas koolis küberkaitse suunal õpinguid 18 noort.

Riigikaitsealaste teadmiste õpetamist ei alustatud tühjalt kohalt, koolil on olemas koostööleping Tartu kutsehariduskeskusega ning IT-valdkonna õppurid saavad soovi korral Põltsamaa ühisgümnaasiumi lõpetades IT-süsteemide spetsialisti eelkutseõppe tunnistuse. Küberkaitse õppesuund on IT-valdkonna õpetamise loogiliseks jätkuks.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustusürituse eestvedajateks on haridus- ja teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridustöötajate Liit.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus