Aasta haridusteo nominendiks küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaal

Põltsamaa ühisgümnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest küberkaitse õppesuund, mis akadeemilist õpet ja õpilaste tehnoloogiahuvi ühendades loob eeldused küberkaitse rakendamiseks ja pädevate spetsialistide ning vastutustundlikult käituvate kodanike ettevalmistamiseks.


Küberkaitsesuuna avamise koolis tunnistas haridus- ja teadusministeerium tänavuseks aasta haridusteo nominendiks.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula on Vooremaale rääkinud, et ideega avada koolis küberkaitse õppesuund ja teha Kaitseliiduga koostööd pöördus kooli poole Kaitseliidu Jõgeva maleva eelmine pealik Mati Kuusvere. Algul mõeldi, et see koostöö võiks reaalsuseks saada sideringi, robootikaringi või laskmisringina. Põhjalikumalt selle teema üle arutledes jõuti seisukohale, et PÜG-s võiks hakata õpetama riigikaitset.

Kui kooli õppealajuhataja Tiia Mikson oli käinud NATO Eesti Ühingu korraldatud koolitusel Tallinnas, sai ta kokkuleppele Eesti selle organisatsiooni juhatuse esimehe Krista Mulenokiga, et Eesti NATO Ühing aitab kooli küberkaitsesuuna arendamisel.

Küberkaitse õppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks ongi õppealajuhataja Tiia Mikson, kelle eestvedamisel on saavutatud hea koostöö nii küberkaitsega tegelevate institutsioonide (Eesti NATO Ühing, Kaitseministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Kommunikatsiooni ja Infoturbe Arendus- ja Uurimiskeskus, Kaitseliit jt), kõrgkoolide (TÜ, TTÜ) kui Põltsamaa linnavalitsusega.

Tiia Mikson teatas, et küberkaitse õppesuuna õpilastele korraldatakse õppekäike küberkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass. Küberkaitse suuna tegevust toetab kooli korralik IT taristu. Kõiges selles on oluline osa koostööpartneritel, toetajatel ja sponsoritel, kelle arv on pidevalt kasvanud.

“Õppetöös oleme kasutanud erinevaid meetodeid, näiteks suurandmete kogumise ja kasutamise teemaline loeng Skype vahendusel Londonist Big Data Scoring firma asutajalt Erki Kerdilt. Tema on kooli vilistlane. Samuti on Skype teel pidanud loengu Brüsselist Euroopa digitaalse turu teemal Thor-Sten Vartmann Euroliidu digivolinik Andrus Ansipi meeskonnast. Õppetöö huvitavamaks muutmisel oleme otsinud ja leidnud teisigi võimalusi, näiteks kasutanud rahvusringhäälingu küberkaitse-teemalist saadet “Püramiidi tipus” ja filmi “Kübersõja oht”. Selle filmi õppetöös kasutamise õiguse taotlesime ja saime USA kompaniilt.”

Küberkaitse suuna õpilased kasutavad õppimise tagasisidestamiseks digitaalset õpimappi – iga loengu/tunni/õppekäigu kohta tehakse sissekanne ja lisatakse kommentaar ning võimalusel ka lisamaterjal linkidena. “Õppimist toetavaid tegevusi on veelgi, üheks õppeülesandeks oli pärast vastava teema läbimist esitluse koostamine teemal “Küberturvalisus kodus”. Parima esitluse koostajad Külliki ja Artam said võimaluse esineda 20. märtsil Põltsamaal toimunud XV hariduskonverentsil “Hästiturvatud koduarvutist digiturvalisuse ja küberkaitseni”. Õpilased õpetasid oma ettekande käigus õpetajatele, kuidas kaitsta oma kodust arvutit ja nutiseadmeid,” teatas Mikson.

Tänavu 8. oktoobril toimub Jõhvi kontserdimajas üleriigiline Aasta õpetaja auhinnagala “Eestimaa õpib ja tänab”. Gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik soovijad, kokku tehti seda enam kui 900 korral. Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Tunnustusürituse eestvedajateks on haridus- ja teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridustöötajate Liit.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus