Aasta atraktiivseimaks kodanikuühiskonna teoks valiti I Eesti Naiste Tantsupidu

Juuni alguse kuumuses sõitis Jõgevale pea kolm tuhat tantsunaist, et üheskoos maha pidada esimene  naiste tantsupidu. Vahvad inimesed tegidki üheskoos veel vahvama peo ja nüüd on meil uus meeldejääv sündmus, mis andis Jõgevamaale uue näo.

Jõgevamaa kodanikeühendused ja mittetulundusühingud valisid tänavuse naiste tantsupeo aasta atraktiivseimaks kodanikuühiskonna teoks. Pole ka imestada, et just see sündmus välja valiti. Kui Rakveres peeti meeste tantsupidu, otsustasid Jõgeva hakkajad tantsunaised eesotsas Jõgeva kultuurikeskuse juhi Airi Rütteri ja tantsurühmaga Jõgevahe Pere, et nad teevad ka naiste tantsupeo. Sest kui meestel on oma pidu, siis miks ka mitte naistel! Siis on selge, et Jõgeva ongi naistetantsu pealinn.  

Et kodumaine käsitöötraditsioon ei hääbuks

Aasta parimaks kodanikeühenduseks tunnistasid hindajad aga Põltsamaal tegutseva Käsiteokoja. Just Käsiteokoja ettevõtlikud naised korraldasid Põltsamaal juuni lõpus XVI üle-eestilised käsitööpäevad, mille raames toimus kokku 18 näitust, Jõgevamaa II Käsitöökonverents, suur eestimaise käsitöö laat koos arvukate õpitubadega. Mäletate ülelinnalist vabaõhugaleriid, kus Põltsamaal olid lapitöödega kaunistatud 31 asutuse vaateaknad ja seinad?

Sügisel said samad naised maha ka teise üleriigilise ürituse  — Ehtepäevaga. Mõlemal sündmusel osales üle 300 inimese, osasaajaid oli käsitööpäevade raames peetud lossipäeval 4500. Käsitööpäevi ei korraldanud kanged naised üksi, vaid tegid koostööd paljude seltside ja organisatsioonidega.

Aga ka igapäevatöö laabub Käsiteokojal hästi. Koja galeriis saab näha näitusi parimatelt meistritelt üle riigi ja töötoas meistrite käe all  õpitakse uued käsitöönipid selgeks. Oma oskusi jagatakse lahkelt ka teistele ning lüüakse kaasa mitmetes projektides.  

Otsiv vaim aitab areneda ning arendada

Aasta sädeinimeseks valisid hindajad Margus Essi, sest tal on otsiv vaim ning tahe areneda ja luua arengueeldusi teistelegi. Ess on kultuuriseltsi Vanaveski juhatuse esimees, seltsitegevuse ja kohaliku kogukonna arendaja ning eestvedaja viimased kaheksa aastat, tema algatuseks on ka Jõgeva aleviku elu ja ajalugu kajastava muuseumi loomine. Ess tegeleb ka maaviljeluse ja ökokultuuriga ning on väga palju kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule, tegutsenud vabatahtlikuna mitmetel sündmustel filmija ja pildistaja rollis.

Tänavune  parim vabatahtlik Olga Jürma on kümne aasta jooksul aidanud asutada maakonda umbes 20 Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühma. Ta on leidnud, kaasanud ja tugevaks meeskonnaks koolitanud peaaegu 40 vabatahtlikku rühmajuhti. Olga on õpetanud isamaalist kasvatust, ellujäämisoskusi ning matkatarkusi,  läbi viidud eriala-, järgu-, suve-, sügis- ja talvelaagreid,  tema töö tulemusena on rühmad esindanud ringkonda nii Eestis kui väljaspool. 

Alati kogukonna heaks

Aasta parim kodanikuühiskonna toetaja aktsiaselts Felix teenib alati kogukonda, tänavu aidati I Eesti Naiste Tantsupeol tantsijaid toitlustada. Õla paneb Felix alla Põltsamaa Festile, samuti kohalike noorte ettevõtmistele. Abi saavad ka spordiklubid ja erinevad pallimängude mees- ja naiskonnad ning Põltsamaa SOS Lasteküla.


Parimaks kodanikuühiskonna koostööprojektiks valiti Juula küla esimesed lapselaste ja vanavanemate olümpiamängud, mis ühendavad erinevaid põlvkondi. Juula külavanema ja MTÜ Juula Küla Heaks juhatuse esimehe Eneli Kaasiku sõnul korraldatakse võrdlemisi palju ettevõtmisi emadele ja isadele, kuid vanaemadele-vanaisadele on neid tunduvalt vähem. Vanavanemate ja lapselaste koostöö tugevdamiseks mõeldigi välja küla olümpiamängud. Üritusel toimis ka sõbralik laenutuspunkt, kust oli võimalik vanaema või vanaisa laenata, sest kõigil lastel ei olnud neid võistlustel kaasas.

Parimaks noorsootööga tegelevaks ühenduseks tunnistati Juventus Põltsamaalt, nemad on tegutsenud noorsootöö valdkonnas 1999. aastast. Ühendus on erinevate projektide läbi kaasanud piirkonna noori igapäevastesse tegevustesse, innustanud neid tegutsema vaba tahte alusel. Sel aastal viisid nad ellu projekti, mis keskendus vabatahtliku töö mudeli loomisele ja rakendamisele Jõgevamaal, sealhulgas noorsootöö ja elukestva õppe koordineerimisele maakonnas. 

Tunnustamisüritus saab traditsiooniks

Kui 2004. aastal hakkas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK)  tegelema mittetulundusühenduste nõustamisega, siis tekkis mõte hakata tunnustama kodanikeühendusi valdkonna- ja piirkonnaüleselt. JAEKi kodanikuühenduste konsultant Kersti Kurvits ütles, et maakonnas on korraldatud kultuuri- ja spordiinimeste tänuüritusi, kuid väljaspool neid valdkondi tegutsevate inimeste töö on jäänud süstemaatilise tähelepanuta.

EAS on tänavu ka kodanikeühenduste tunnustamisüritused abikõlbulikeks tunnistanud, partneriks tuli ka ühendus Kodukant, Jõgevamaa Koostöökoda, omavalitsusliit ja maavalitsus.

Kokku jõudis vähem kui kuu ajaga korraldajateni 46 ankeeti 107 erineva kandidaadiga. Igas kategoorias oli vähemalt kuus kandidaati, kõige rohkem, kokku 19, oli neid parima vabatahtliku kategoorias. Viimane ankeet saabus suisa kaheteistkümnendal tunnil ehk viimasel päeval kell pool kaksteist öösel.

Komisjon oli nominentide suhtes enamasti üksmeelel: kes kõige rohkem punkte said, need ka paremateks tunnistati. Vaidlusi tekitasid vaid mõned, kes kindlasti on ka tegijatele endile üllatuseks. Paraku ei saanud ka mõni väga hea tegija nominendiks, sest teda lihtsalt ei esitatud. “See oli nagu tantsusaates, kus algul kohe mõni hea paar välja langes, sest helistajaid oli vähe. Arvame, et oli väga tore sündmus või tubli ühendus, küllap teised selle tunnustamiseks esitavad. Nii jäigi mõni tugev tegija kahjuks kõrvale,” nentis Kurvits.

Kurvits loodab, et traditsioon jätkub ja kodanikeühendusi tunnustatakse ka järgmistel aastatel. “Tänavusest on meil palju õppida, mida teistmoodi teha,” lisas ta.

2. detsembril peeti Sadala rahvamajas Jõgevamaa kodanikeühenduste ümarlaud, mille eesmärgiks oli tuua maakonna mittetulundusühingud kokku ja aidata kaasa koostöösidemete loomisele ning tuua nad välja vaid valdkonnapõhisest ja piirkondlikust suhtlemisest.

Jõgevamaa parimad

*Aasta parim kodanikeühendus – mittetulundusühing  Käsiteokoda

*Aasta atraktiivseim kodanikuühiskonna tegu – I Eesti Naiste Tantsupidu

*Aasta Sädeinimene – Margus Ess

*Aasta parim kodanikuühiskonna toetaja – Aktsiaselts Felix

*Aasta parim vabatahtlik – Olga Jürma

*Parim noorsootööga tegelev ühendus – Noorteühendus Juventus

*Aasta parim kodanikuühiskonna koostööprojekt – lapselaste ja vanavanemate olümpiamängud Juula külas

Piirkonna parim kodanikeühendus

*Põltsamaa piirkond – Põltsamaa Tehnikaspordiklubi

*Jõgeva piirkond – kultuuriselts Vanaveski

*Peipsi-äärne piirkond – Sadala Külade Selts

Allikas: JAEK

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus