Aasta alguses tekkinud segadus aineolümpiaadidega leiab lahenduse

Selle aasta alguses tekkis Jõgevamaa, aga ka teiste maakondade koolirahva hulgas teatav segadus, sest polnud teada, kes hakkab nüüd, mil pole enam maavalitsust ega ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liitu, koordineerima maakondlike aineolümpiaadide korraldamist. Nüüdseks on otsustatud, et haridus- ja teadusministeeriumi lepingupartneriks selles valdkonnas saab MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus.


Kuna mitmed maakondliku ühistegevusega seotud funktsioonid lähevad kujunenud uues situatsioonis üle Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskusele (JAEK), hakkasid koolid algul ka olümpiaadide küsimuses selle sihtasutuse poole pöörduma. Paraku pidi JAEK-i juhataja Marve Millend tõdema, et tema pöördujaid aidata ei saa, sest neile pole keegi olümpiaadide korraldamist delegeerinud.

“Seoses haldusreformiga ja maavalitsuste kadumisega on segadust ikka päris palju,” sõnas Marve Millend. “Peale olümpiaadide on teisigi teemasid, mis on justkui vaateväljalt kõrvale jäänud, ja probleeme, millele tuleb lahendusi otsida. Ka tuleva-aastase laulu- ja tantsupeo korraldajad on näiteks hädas, sest nad ei tea, kes on meie maakonnas kontaktisik, kellega nad laulikute kohalesaatmise asjus suhtlema peaksid. Nad pöördusid minu poole, aga kuna otsus selle kohta, missugusel viisil hakkab JAEK kultuurivaldkonna maakondlikku ühistegevust korraldama, kas vastavat spetsialisti palgates või ülesandeid kellelegi delegeerides, on veel tegemata, ei saa ma ka laulupeo korraldajaid aidata. Otsuse peab tegema JAEK-i uus nõukogu, aga sinna on maakonna ühe valla, Jõgeva valla, esindajad veel määramata, sest lähim volikogu istung toimub neil alles 8. veebruaril. Olen niigi mõningaid asju ilma ametlike kokkulepeteta enda peale võtnud, et need lihtsalt liikuma saada, aga kõike ma sel moel teha ei saa.”

Partneriks MTÜ

Võib öelda, et olümpiaadide probleemile, millest jutt algas, on nüüdseks lahendus leitud. Nende korraldamisega hakkavad tegelema Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste ja sama osakonna noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. Tõsi, selle valdkonnaga tegelevad nad kui MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus juhatuse liikmed.

Helle Kajaste sõnul toetab haridus- ja teadusministeerium igal aastal teatud summaga maakondlike olümpiaadide, aga ka õpilastele suunatud ühisürituste ning õpetajate, koolijuhtide ja lasteaiaõpetajate koolituste korraldamist.

“Varem koordineerisid neid tegevusi  maakondlikud omavalitsuste liidud,” selgitas Helle Kajaste. “Kuna Jõgevamaal lõpetas omavalitsuste liit pärast haldusreformi tegevuse, siis ei olnud ministeeriumil meie maakonnas enam partnerit, kes nende teemadega tegeleks.”

Kuna Jõgeva vald on maakonna suurim omavalitsus ja ka maakonnakeskuse omavalitsus, tegi haridus- ja teadusministeerium Jõgeva vallavalitsusele ettepaneku võtta olümpiaadide korraldamise koordineerimine enda peale.

“Et segadust on seoses omavalitsuste ühinemisega päris palju ning vallavalitsuse osakondadel rohkesti tegemist, pakkusime välja alternatiivse variandi, et ministeeriumi lepingupartneriks saaks MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus. Teemat arutasid ka maakonna kolme omavalitsuse juhid ja andsid nõusoleku korraldada 2018. aastal olümpiaade kõnealuse MTÜ kaudu. Aasta lõpus arutatakse teemat uuesti ja võib-olla leitakse siis mõni muu lahendus, st mõni teine koordinaator.”

Helle Kajaste sõnul moodustati MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus 2008. aastal selleks, et linna noortekeskusele tekiks n-ö juriidiline kehand. MTÜ kaudu on senini ellu viidud mitmeid noorteprojekte.

“Ühegi omavalitsuse finantsosakond ei tahaks praegu, mil käib eelarvete ühtlustamine ja aastaaruannete tegemine, hakata tegelema veel haridus- ja teadusministeeriumilt olümpiaadide korraldamiseks tulevate summadega, aga MTÜ-l on olemas raamatupidaja, kes saab seda teha,” ütles Helle Kajaste.

Miski ära ei jää

Olümpiaadidega tegelemine toob talle ja Kaire Sakjasele lisaülesandeid: olümpiaaditööd tuleb paljundada ja kohale toimetada ning hoolitseda selle eest, et olümpiaadi korraldanud ja töid parandanud õpetajad oma töö eest tasu saaksid.

“Saame selle tehtud töövälisel ajal, nii et meie põhitööd see ei sega,” kinnitas Helle Kajaste.

Olümpiaadide graafik on tegelikult juba ammu paigas ning neid toimus ka jaanuaris. Siis tegid ettevalmistustööd veel Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu töötajad: jaanuari lõpuni olid nad veel ametis. Veebruaris toimub esimesena (3. veebruaril) bioloogiaolümpiaad.

“Kui haridus- ja teadusministeeriumi ja MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus vahel leping sõlmitud, saame sel aastal juba toimunud olümpiaadide korraldajatele ja tööde parandajatele töötasu tagantjärele välja maksta,” ütles Helle Kajaste ja lisas, et kõnealuse MTÜ kaudu hakkab liikuma ka ministeeriumi poolt Jõgevamaale õpilaste ühisürituste ning õpetajate, koolijuhtide ja lasteaiaõpetajate koolituste korraldamiseks eraldatud raha. Koos olümpiaadide korraldamiseks mõeldud summaga on seda ühtekokku veidi üle 39 000 euro.

Kuna lepingut haridus- ja teadusministeeriumi ning MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus vahel pole veel sõlmitud, pole koole ka uuest maakondlike olümpiaadide korraldamist koordineerivast organisatsioonist ametlikult teavitatud. Ent info on ilmselt siiski koolidesse jõudnud, sest paljud ainesektsiooni juhid on juba Helle Kajaste poole pöördunud. Tema kui olümpiaadide piirkondliku koordinaatori nimi ja telefoninumber on ka Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel kirjas.

Küsimusele, kas olümpiaadidega seotud segadust oleks võinud vältida, vastas Helle Kajaste järgmiselt:

“Suurte ümberkorraldustega kaasnevad paraku ka segadused. Püüame need sammhaaval ära korraldada ning uue süsteemi tööle saada. Loodan, et ükski üritus, koolitus ega olümpiaad toimumata ei jää.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus