Aasta algas Jõgeva Põhikoolis hoogsalt

Selle aasta algus on meie koolis olnud väga sisutihe ning üritusterohke. Jaanuaris vaheajalt naastes osales suur hulk õpilasi Betti Alveri luulepäevadel „Tuulelapsed“, kus 1. a ja 8.–9. klasside Liblikapüüdjate trupid tõid koju ka laureaaditiitlid.


Meie õpetajat ning draamapedagoogi Lianne Saage-Vahurit tunnustati eripreemiaga Eesti luulekeele hoidmise ja vääristamise eest. Näitlejapreemiad said 3.–4. klassi trupi liblikapüüdja Lehola Vaarpuu ja 8.–9. klassist Jarko Aegnast.

Jaanuari teisest poolest toimuvad koolis 1.–4. klassidele teisipäeviti mänguvahetunnid, kus vanemate klasside õpilastest mängujuhid viivad läbi toredaid liikumistegevusi. Kuna eelmisest aastast oleme ka liikuma kutsuv kool, siis oma teisipäevaste mänguvahetundidega ja neljapäevaste tantsuvahetundidega üritame pakkuda õpilastele põnevaid ja vaheldusrikkaid koolipäevi, kus nad saaksid ka võimalikult palju liikuda.

Talisport laste seas au sees

Loomulikult on palju liikumist ka kehalise kasvatuse tundides. Tänu lumerohkele ja ilusale talvele said õpilased nautida õuetegevusi ja arendada talispordioskusi. Alates neljandast klassist õpiti suusatehnikat esmalt staadionil ning kui sõit juba paremini selge, lihviti oskusi Virtuse terviseradadel. Hetkel on põhikoolil ligi 60 paari määritud suuski, mida õpilased saavad kehalise kasvatuse tundides kasutada. Kui pärast koolipäeva veel jaksu jätkus, sai ka uisuväljakul tiire teha. Pärast tööpäeva panid ka paljud õpetajad suusad alla ning olid sellega õpilastele eeskujuks.

Jaanuaris tähistati ülemaailmselt ajude ragistamise kuud, meil toimus selle raames sudokude lahendamise võistlus. Veebruarikuus alustasime punaselt! Veebruari esimesel reedel tähistatakse ülemaailmset punase kandmise päeva, millega juhitakse tähelepanu südamehaigustele.

Veebruari algul osalesid meie õpilased veel õpilasetlejate konkursil, kus Lianne Saage-Vahuri juhendamisel toodi taaskord auhinnalisi kohti. 4.–6. klassi arvestuses saavutas Oskar Kull esikoha, eripreemiad said Rasmus Alan Truus ja Kaspar Piik. 7.–9. klasside arvestuses oli võitjaks Doris Piik. Oskar ja Doris esindasid Jõgevamaad ka riigikonkursil, kus Oskar sai žürii eripreemia.

Ohutusalaste teadmiste ja oskuste parandamiseks ning kogemuste saamiseks korraldas Jõgeva Põhikool koostöös Jõgeva päästekomando ning ennetusvaldkonnaga 11. veebruaril 112 päeva. Kooliperet külastasid erinevad 112 koostööpartnerid ja operatiivteenistused. Räägiti pommi-, tule-, vee- ja küberohutusest, sellest, mis tööd teeb häirekeskus, elanikkonnakaitsest ning esmaabist.

Liikumismängudest diskoni

Sõbrapäeval oli kogu koolipere üksteise vastu veelgi sõbralikum kui tavaliselt ning ka koolimaja seintel võis näha roosasid ja punaseid südameid. Sügisel valmis saanud hea tahte puu muutus sel päeval hoopis sõbrapuuks, kuhu kõik said oma sõbra nimega südame riputada. Algklassid tähistasid päeva diskodega. Kõigepealt viisid meie oma õpilastest mängujuhid läbi mõned liikumismängud, mis olid kohandatud sõbrapäeva-teemalisteks.

Ka suuremad klassid ei jäänud liikumisest ilma. Nemad olid juba mitu nädalat ette valmistanud retrolugusid meie oma Su nägu kõlab tuttavalt show‘ks. Võis näha nii spagaate, hüppamist kui ka loomulikult palju tantsu.

Enne veebruarikuist vaheaega tähistati koolis veel vabariigi aastapäeva pidulike aktustega ning meie laululapsed esitasid Tallinnas Alo trammi avamisel Alo Mattiiseni lugusid.

Vaheaeg peetud ja uueks trimestriks jõudu kogutud, võis kooli naastes taas liikuma hakata. Alustasime 5. märtsil suure ülekoolilise talispordipäevaga, millega tähistasime vastlapäeva.

Laste rõõmsaid kilkeid kostus staadionitelt isegi koolimajja ning kõik said lumes möllata. Kõik tegevused toimusid õues ja olid aastaajale sobivalt lumega seotud. Alasid oli viis: kelguteatejooks, keegel lumepallidega, lumepallide püüdmine koonustesse, „ellujääjad“ ehk ühest punktist teise liikumine kasutades erinevaid viise ja lõksust läbi pugemine.

Muusikanädal tõi kontserte

Alad olid ette valmistatud selliselt, et kõik õpilased saaksid osaleda ning punktide kaugused üksteisest olid piisavad, et ka vahepeal saaks korralikult liikuda. Kuna koolipere on suur, siis toimusid võistlused kolmes vahetuses (1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass). Samal ajal, kui mõned klassid osalesid vastlatrallil, toimusid teistel tunnid tavapärase tunniplaani järgi.

11.–15. märtsil kuulasime muusikanädala raames suurepäraseid kontserte. Esmaspäeval esitasid Maria Listra ja Tamar Nugise hitte ooperist muusikalini, neid saatis klaveril Ilana Makarina. Teisipäeval rääkisid oma rännakutest ja laulsid lemmiklugusid Sissi Benita ja Jessica Kari, saateks mängis Madis Kari. Kolmapäeval tutvustas ansambel Äge Brass lugu, kuidas kividest ja luudest said tänapäevased muusikariistad ning kuidas muusika tegi ahvist inimese. Reedel avastasime klaverit koos Arko Naritsa ja Argo Jentsoviga ning sukeldusime elektroonilise pärimuse maailma Cätlin Mägiga.

Emakeelepäeva tähistamiseks korraldasid eesti keele õpetajad 5.–9. klassidele luuletunni. Eesti autorite luulet esitasid nii nooremad kui ka vanemad õpilased. Algklassid kohtusid lastekirjanik Heiki Vilepiga, kes luges jutte oma raamatutest ning vestles lastega kirjutamisest, raamatutest ja tema seosest Jõgevamaaga.

KAIRI SUMERO, Jõgeva Põhikooli huvijuht

blog comments powered by Disqus