56 protsenti eestlastest omavad ID-kaarte

Alates 2002. aastast väljastatava ID-kaarti kasutatakse isikuttõendava dokumendina näiteks isiku tuvastamisel kauplustes, pangakontorites ja õiguslikes toimingutes, Eesti kodanik saab isikutunnistusega ka Euroopa Liidu piires reisida. Eelmise aasta märtsist on käivitunud ID-pileti projekt, mis võimaldab Tallinna ja Tartu ühistranspordis sõitmiseks kasutada elektroonilist sõidukaarti. Pidevalt on kasutuses umbes 100 000 ID-piletit. ID-kaarti abil võib kõige turvalisemat tuvastada elektrooniliselt oma isikut. Seda kasutatakse näiteks internetipangas, e-Maksuametis ja kodanikuportaali sisselogimisel, uue isikutunnistuse või reisidokumendi taotlemisel. Samuti on tasapisi suurenemas nende arvutikasutajate hulk, kes kasutavad isikutunnistust dokumentide, näiteks lepingute, taotluste ja avalduste ning maksekorralduste digitaalseks allkirjastamiseks. Sellel aastal toimus aktiivne väitlus selle üle, et võimaldada Eestis elektroonilisi valimisi ID-kaarti abil. ID-kaarte annab välja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus