Teeme Vooremaale malenurga

Male on iidne lauamäng kahe osalise vahel. Mängus tekkivate malendite asetuse väga suurte võimaluste e kombinatsioonide arvu pärast on male väga huvitav ja arendav tegevus, mis sobib mängimiseks igal tasemel – lapseeast kõrge vanaduseni. Eestis hakkas male ulatuslikumalt levima enam kui sada aastat tagasi ja areng jätkub senini.

Juba möödunud sajandil oli meil terve rida väga häid mängijaid, mille kinnituseks saab tuua kolmanda koha võitmise Eesti võistkonna poolt maleolümpial 1939. a Argentiinas.

Eesti tuntuim maletaja oli rahvusvaheline suurmeister Paul Keres, kelle sünnist möödus k.a alul 102 aastat. Paul Keres tõusis Hollandis 1938. a toimunud tolleaegse kõige esinduslikuma AVRO turniiri võitmisega maailmameistri kandidaadiks ja jäi aastakümneteks tiitlivõistluste oluliseks pretendendiks.

Paul Kerese innustav mõju male arengule maailmas ja eriti Eestis on väga suur, mistõttu on  igati põhjendatud tema loomingu meenutamine.

Selle tänuväärse tegevuse üheks heaks võimaluseks oleks ka ajalehe Vooremaa malenurgas Paul Kerese partiidest huvitavate situatsioonide välja toomine diagrammidena koos selgitavate tekstidega.

Kaalumist vääriks lugejatele pakutav võimalus leida toodud positsioonist lahendus. Partiis tegelikult toimunud käigud saaks ära näidata järgmises lehenumbris.

Malenurgas võiks jagada ka kõige värskemat informatsiooni malesündmuste kohta nii Eestis kui mujal maailmas.

VALDUR TIIT, meistrikandidaat males

blog comments powered by Disqus