4 P esindajad ootavad Kõo vallavolikogu otsust

Nelja P ehk Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vallaga liitumisläbirääkimisi pidav Kõo vald pole siiani otsustanud, kas teeb lõpliku valiku Põltsamaa või Suure-Jaani suuna kasuks.


Põltsamaa vallavolikogu esimehe Indrek Eensalu sõnul arvasid Kõo vallavolikogu liikmed, et langetavad otsuse, mis suunas ühineda, hiljemalt augustikuu jooksul. Kõo vallavolikogu augustikuu istungil, kus osales ka Viljandi maavanem, siiski otsust liitumisläbirääkimiste suuna valiku osas veel ei langetatud.

Indrek Eensalu loodab, et Kõo vallavolikogu teeb lõpliku otsuse septembrikuu jooksul. Põltsamaa vallavolikogu esimees toonitas, et Kõo vald jätkab 4P-ga liitumisläbirääkimisi.

Hiljuti pidas omavahel aru Põltsamaa piirkonnas läbirääkimisi pidava nelja omavalitsuse esindajatest koosnev juhtrühm, mille liikmed vaatasid veelkord üle omavalitsuste liitumiseks koostatud lepingu teksti.

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski kinnitas, et üldjoontes on valmis leping, mille juurde on tekkimas ka mõned lisad, millest üks lisa puudutab uue moodustuva ühisomavalitsuse kaardi koostamist. Kaarti ei saa enne lõplikult koostada kuni pole selge, millisel kujul Puurmani ja Pajusi vald ühisomavalitsusse kuuluma hakkavad. Nii Pajusi kui Puurmani vallas võivad mõned külad minna naaberomavalitsuse koosseisu.

Vallavolikogu liige Tarmo Orr küsis, kas tulevane maakonna piir kajastub ka mingil moel lepingu tekstis. Janne Veski sõnul on lepingu projektis kirjas, et regionaalseks keskuseks jääb moodustuvale ühisvallale Tartu, kuid maakondlikult hakkab ühisvald kuuluma Viljandi maakonda. See saab nii olema ainult sellisel juhul kui 4P-ga liitub ka Kõo vald. Janne Veski lausus, et Kõo vald alguses kahtles selles, kas Puurmani on nõus kuuluma edaspidi Viljandi maakonda. Nüüdseks on välja kujunenud olukord, kus Puurmani, Pajusi ja Põltsamaa vald on võtnud seisukoha, et nõustuvad kuuluma Viljandi maakonda lepingu projektis sätestatud moel. Põltsamaa linn jäi selle seisukoha kujundamisel viimaseks piirkonnas läbirääkimisi pidavaks omavalitsuseks, mis kujundas oma seisukoha 16. septembril peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil. Tarmo Orr lausus, et Viljandi maakonnaga liitumine talle meeldiks. Kui ta näeb, kuidas käib teede ehitus ja remontimine Jõgeva maakonna poolel ja mismoodi Viljandi maakonna poolel, siis erinevus on väga suur. Enne lepingu kinnitamist läheb lepingu projekt avalikustamisele.

Indrek Eensalu sõnul on Imavere valla esindajate poolt kuulda olnud väljaütlemisi, et vald otsustas liialt vara Põltsamaa piirkonnaga liitumisläbirääkimised lõpetada. Teatavasti peavad Imavere esindajad liitumisläbirääkimisi Järvamaale kavandatava maavalla esindajatega. Sellesse maavalda hakkaksid plaanide kohaselt kuuluma Imavere, Koigi, Koeru, Järva-Jaani, Kareda, Albu ning Ambla vald. Esialgu kuulus sellesse seltskonda ka Roosna-Alliku vald, mille esindajad aga otsutasid hakata pidama liitumisläbirääkimisi Paide valla inimestega.

Põltsamaa piirkonnas saabub haldusreformi osas selgus kohe pärast seda, kui Kõo vallavolikogu on liitumisläbirääkimistel suuna valiku osas lõpliku otsuse langetanud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus