Järg 7. märtsil ilmunud osale

Tänasega lõpeb Vooremaas ülevaade Ott Kursi koostatud põhjalikust ja köitvast raamatust, mis räägib meie keskel elanud üliandekast inimesest, kellest tema eluajal paraku üsna harva ja tagasihoidlikult juttu tehti: ajad olid sellised… Viimasena avaldame Tartu ülikooli usuteaduskonna võrdleva  usuteaduse professori Tarmo Kulmari järelehüüde Pent Nurmekunnale 5. jaanuaril 1997 Tartu ülikooli aulas. Nekroloogi tekst ilmus 10. jaanuaril 1997 ka ajalehes Universitas Tartuensis. 

In memoriam Pent Nurmekund

16. XII 1906 – 28. XII 1996

Milline ta oli, see mees, kes võrsus kehvadest oludest ja kelle eluteed võib võrrelda tähelennuga?

Milline Sa olid, Pent Nurmekund?

Me meenutame täna Pent Nurmekunda, kes oli andekas õppima ja kes õppis kogu oma elu. Sellest annab tunnistust tema keelteoskus, mis juba palju aastaid tagasi oli saanud legendiks. Mitukümmend elavat ja surnud keelt omandada ei ole naljaasi. Seda saatis korda suur anne ja väsimatu töö.

Sa olid Eesti kõigi aegade suurim polüglott.  Me meenutame täna Pent Nurmekunda, kes oli hoolas õpetama ja kellest jäi maha palju õpilasi. Ja kuigi enamasti alustas keeleõpinguid hulk huvilisi ja vaid vähesed lõpetasid, kandis see õpetus vilja, sest tilk tilga järel võib lõpuks moodustuda ookean. Nõnda on juhtunud ka nende loendamatute keeleõppetundidega. Sa olid kannatlik ja tulemusrikas õpetaja.

Me meenutame täna Pent Nurmekunda, kes sai õpetlasena tuntuks keeleteadlaste, orientalistide ja afrikanistide seas.

Alates 1937. aastast on tema sulest ilmunud enam kui kolmkümmend teadusartiklit. Neid oleks võinud olla rohkem, ent autor tegutses edukalt ju mitmes vallas.

/…/

Sa olid süvitsiminev ja põhjalik teadusemees. Me meenutame täna Pent Nurmekunda, kes võttis vahvasti osa kodumaa kaitsmisest. 1944. aasta kaitselahingutes näitas Eesti sõdur end oma parimast küljest ja tekitas enda vastu lugupidamise ka oma vaenlases. Lahkunu tegi kuni vangilangemiseni läbi mitmeid ränki võitlusi Põhja-Eestis ja ta esitati koguni kõrge aumärgi saamiseks.

Sa olid vapper sõjamees ja armastasid oma isamaad.

Me meenutame täna Pent Nurmekunda, kes taastas Idamaade keelte õpetamise Tartu ülikoolis. 1955. aasta veebruaris asutatud orientalistikakabinet, mille alalhoidjana, juhatajana ja juhendajana ta üle veerand sajandi tegutses, oli tema elutöö ja on temale mälestusmärgiks.

Sa olid suur alusepanija ja hea algatuse elushoidja. Me meenutame täna Pent Nurmekunda, kes oma pika elu jooksul palju reisis ning võõraid maid ja rahvaid tundma õppis.

1930. aastate õppereisid Lääne-Euroopas andsid palju noorele keeleuurijale, kuid ei tohi unustada ka korduvaid Kesk-Aasia külastamisi, kus ta tungani keelt uuris.

Sul oli palju sõpru ja Sind armastasid ka kauged rahvad.

Me meenutame täna Pent Nurmekunda, keda ikka meeleldi külastati, kelle pajatused ja naljad kuulajaid kütkestasid, kel oli hea lauluhääl ja kes alatihti seltskonna hingeks oli. Tema abile võis murelikuna ikka loota.

Sa olid hea ja abivalmis inimene.

Tõesti, Sinu eluteed võib kokku võtta kuulsasse ütlusse per aspera ad astra.

Me ei tea, kas Sa ihaldasid jõuda tähtedeni. Aga tähtedeni Sa jõudsid.  Mitmeidki plaane oli veel tulevikuks. Sellest hoolimata on käidud läbi pikk teekond ja on tehtud aukartust äratav elutöö. Nüüd on väsinud rännumees oma igavesse kodusse jõudnud.

OTT KURS

blog comments powered by Disqus