300 inimese tahe versus kuus töökohta

Pudivere dolokivikarjäär peaks tööd andma 10-12 inimesele, neist kohalikke värvatakse umbes kuus. Oma allkirja on karjääri rajamise vastu andnud ligi 300 kohalikku elanikku. Kuigi programmi arutelu käigus on arendajale jäänud mulje, et kohalikud pole kaevandamise vastu, kuidas siis ikkagi 300 vastuallkirja tõlgendada? Arendaja väitel on need ainult müra ja tolmu vastu antud allkirjad. Tee, mille kaudu killustikku vedama hakatakse, jääb nüüd Pudiverest eemale. Seega – pole probleemi? Kas 300 kohaliku inimese tahe pole enam üldse midagi väärt?

Rajatavas karjääris saab tööd 10-12 inimest, neist heal juhul kuus kohalikku. Ressursimaksu võib vald saama hakata hinnanguliselt umbes miljon krooni aastas või veidi rohkem. Kas kuus töökohta ja miljon aastas kaalub üles paljude inimeste kodu ja turvalisuse ning looduse pöördumatu hävitamise? Kelle huvide eest seisab vald? Kas kohalik elanikkond pole mitte oma võitluses üksi jäetud?

Meil on võimaliku Pudivere karjääri ümbruses, umbes viieteistkümne-kahekümne kilomeetri raadiuses kolm karjääri: Rõstla, Kalana ja Luige. Kas nendest ei piisa?

Me ei tea, mis pärast kaevandama asumist põhjaveega tegelikult juhtuda võib. Ja seda ei suuda ükski tarkpea praegu ka prognoosida.

Kui külades pole enam puhast joogivett, pole võimalik  seal elada. Ja siis tõepoolest tulebki nii teha, nagu üks inimene soovitas: nummerdatagu aegsasti oma maja palgid ära, et oleks vajadusel võimalik kuhugi ümber asuda.

14. august 2008

blog comments powered by Disqus