2004. aasta tuleb keerulisem ja raskem kui 2003

Kaalud.
Kuni oktoobrikuuni valitsevad planeediseisud tekitavad Kaaludes suure soovi hoolitseda kellegi eest ning võtta osa heategevusele ja teiste abistamisele suunatud tegevusest. Väga võimalik, et neil tekib otsene, tõenäoliselt tööalane kokkupuude mõne kinnist laadi institutsiooniga, nagu seda on haiglad, vanglad, hooldekodud jne. See võib erandjuhul väljenduda ka mõne sellises asutuses viibiva sõbra või sugulase pikemaajalise regulaarse külastamise vajaduses.

Aasta kolme viimase kuu jooksul tegelevad Kaalud intensiivselt kõige niisugusega, mis on tavapäraselt omane Kaalude päikesemärgile. Selleks on igasugune ilu ja loominguga seotud tegevus, aktiivne seltskondlik suhtlemine, uute tutvuste loomine, meelelahutuslikud ettevõtmised, huvireisid. Juriidilised asjaajamised sujuvad ladusalt. Paljud võivad järsult muuta oma elustiili ning nii mõnigi vahetada töökohta.

Kui olete sündinud oktoobris, siis on töökoha vahetus üsna tõenäoline. Tunnete, et senise töökoha võimalused on ennast ammendanud, töö iseloom, tingimused ja ümbritsevad inimesed on hakanud teid ahistama ning teil pole enam kasvuruumi. Kuid võib-olla tahetakse hoopis teist mingil põhjusel lahti saada. Olete kindlasti nördinud, aga veidi aja pärast mõistate, et tegelikult võimaldas see teil vabaneda paljust sellisest, mis ei vastanud teie vajadustele ja potentsiaalile. Võimalik, et hakkate ennast mingil alal täiendama ning teil tekivad selleks head võimalused ka mõnes välisriigis.

Septembris sündinud Kaalud kipuvad sel aastal oma lapsi millegagi liialt ära hellitama. Seejuures on nad laste kasvatamisel ja nendega tegelemisel üsna süsteemipäratud ja järjekindlusetud. Nad võiksid meeles pidada ka seda, et elektririistade käsitsemisel peavad nad sel aastal olema väga ettevaatlikud.

8. veebruari ja 5. märtsi vahel suhtlevad kõik Kaalud harilikust aktiivsemalt vastassugupoolega. Nad pööravad suurt tähelepanu oma väljanägemisele ja neist õhkub ?armantsust. Tuleb ette armumisi ja meeldivaid lühisuhteid. Abielusuhetesse oskavad nad tuua senisest suuremat romantikat ja sära.

26. septembri ja 11. novembri vahelisel perioodil püüdke ennast rohkem vaos hoida, kuna kaldute impulsiivsusele, tormakusele ja tülinorimisele. Mõelge ka sellele, et kaugeltki mitte alati pole ainult teie arvamused ja seisukohad ainuõiged. Samas on see ajavahemik teile väga soodne sportimiseks, füüsiliseks tegevuseks ja organisatoorseks tööks. Tehke kõike mõõdukalt, siis võite saavutada suurt edu nii töös poliitikas kui ka suhete valdkonnas. Noorte Kaalude märgi esindajatega on nende vanematel sel ajal väga raske läbi saada. Püüdmine maailma kõige targemale inimesele, kelleks noored Kaalud vähemalt sel ajal ennast kahtlemata peavad, selgeks teha, et ta teeb või mõtleb midagi valesti, on lausa lootusetu ettevõtmine.

Nad lähevad kergesti tülli õpetajatega, mõni otsustab õppimise katki jätta. Kui vanematel on siiani temaga olnud hea kontakt ja usalduslik vahekord, siis möödub see ajaperiood tõsisemaid jälgi jätmata. Asjale tuleks kasuks ka mingisuguse rahakoti paksuse piiridesse mahtuva huvitava kõrvaltegevuse leidmine sellele lapsele. Kunagi hiljem on ta vanematele selle eest ehk väga tänulikki.

Paari sõnaga võiks eelseisva aasta kokku võtta nii, et see on Kaaludel igatasandilise suhtlemise ja tööasjade paikapanemise aasta.

Skorpion.
Arvatavasti on paljud Skorpionid sel aastal mingil moel seotud vaeste ja haigete inimeste aitamisega. Nii mõnigi võtab aktiivselt osa ametiühingute või mõne muu inimõiguste eest võitlemisele suunatud organisatsiooni tööst. Tal on väga tugev side oma väheste sõpradega ja ta suhtleb nendega senisest märksa aktiivsemalt. Arvatavasti saab ta juurde ka mõne uue ustava sõbra.

Skorpion on sel aastal üllatavalt diplomaatiline, lahke, abivalmis ja sõbralik ning ei pea südamlikult naeratamist surmapatuks. Vahel võib tekkida isegi kahtlus, kas ta pole oma sarkastilist sõnavara ja mürgiastelt kogemata möödunud aastasse maha unustanud.

Aasta kolme viimase kuu sees võib Skorpionil tekkida kas tööalane või mingi muu iseloomuga seotus mõne kinnise asutusega. Selle võib esile kutsuda näiteks mõne lähedase inimese viibimine haiglas, vanglas või hooldekodus. Erandjuhul võib see tähendada ka enda haiglaravile minekut.

Oktoobrikuus sündinud Skorpionidel võib eelseisval aastal ette tulla ebaselgeid olukordi peresuhetes. Võib-olla ei oska ta näiteks välja näidata oma õrnu tundeid ja armastust koduste vastu ja nad tõlgendavad seda ükskõiksuse ja külmusena. Kui suhetes pereliikmete ja vanematega on tekkinud pingeid ja probleeme, siis lahenevad need sel aastal päris kergesti.

Oktoobris sündinud Skorpionid peaksid olema ettevaatlikud, et nad liiga rangete reeglite kehtestamise, keeldude-käskude ja põrkimisega enda ja laste vahele lõhet ei tekitaks. Targem oleks unustada sellised kasvatusmeetodid ning proovida olla lapsele lihtsalt sõber, leida aega nendega aktiivseks tegelemiseks ning nende soovide ja murede ärakuulamiseks. See ei tähenda kaugeltki seda, et peate neile andma piiramatu tegevusvabaduse.

Vastupidi, kui näete, et tegutsemine viib neid ohtlikult lähedale ebaseaduslikkuse ja siivutuse piirile, siis on teie kohus nad sealt sabapidi tagasi tõmmata. Kuid tehke seda ettevaatlikult, sest nende saba on veel õrn ja võib kergesti katkeda.

Novembris sündinud Skorpionidel võib tulla takistusi etteplaneeritud õpingute ja välisreiside osas. Ka juriidilised asjaajamised ei taha sujuda soovikohaselt. Tervis peaks olema täiesti rahuldav, kui mitte arvestada mõningaid häireid kõhu piirkonnas.

Ajavahemikel 4. – 25. juuli, 25. august ? 10. september ja 16. oktoober ? 4. november on Skorpionidel väga kiire. Töid ja tegemisi ning ringiliikumist on tohutult palju. Suhtlemine on aktiivne ning mõtted ja uued ideed pöörlevad meeletu kiirusega peas ringi. Neil aegadel võib Skorpion saavutada suurt edu mis tahes ametialal või eluvaldkonnas. Oma seisukohtade kaitsmine ja tööalaste muudatuste tegemine ei valmista vähimaidki raskusi.

Lühidalt öeldes on neil perioodidel Skorpioni käsutuses piiramatud võimalused. Kuid tema käsutuses on ka vaba valik, kas ta kasutab need mingi mõistliku eesmärgi saavutamiseks ära või tormleb niisama sihitult ringi ja laseb planeetide pakutavad energiad tühja joosta. Hoiatada tuleks ainult selle eest, et ta ülearu paljudele erinevatele sihtmärkidele üheaegselt pihta ei prooviks saada. Seda ei maksa küll karta, et ta siis mitte midagi ei saavuta, kuid iga möödalask ja poolele teele pidama jäämine paneb ta hingeliselt põdema.

5. märtsi ja 3. aprilli ning 11. novembri ja 25. detsembri vahel jääb Skorpioni pilk pisut pikemalt pidama vastassoo esindajate peal. Tekib võimalusi nende seltsis meeldivalt aja veetmiseks. Tõenäolised on armumise juhud. Ka abielusuhetesse sigineb rohkem romantikat.

23. juuni ja 10. augusti vahelisel ajal oleks soovitav oma töös ja karjääris veidi hoogu maha võtta. Olete sel ajal küll tohutult organiseerimisvõimeline, kuid kahjuks ka üsna autokraatlik. Kui võtate oma käitumise tugeva teadliku kontrolli alla, siis võite saavutada väga palju, eriti siis, kui olete juhtivtöötaja, poliitik või sportlane.

Kokkuvõtlikult võib öelda et Skorpionidel on ees haruldaselt huvitav ja loominguline aasta. Igas vanuses Skorpion võib leida, et aktiivne ja vaba suhtlemine, lõbutsemine, siiralt sõbralik olek, sagedam lahke naeratamine ja lastega tegelemine ei olegi midagi kujuteldamatult hullu. Tõenäoliselt avastab ta veel, et tegelikult on ilma turvarüüta ja näomaskitagi päris lahe ja mõnus olla.

EDDA JA EDUARD PAUKSON

blog comments powered by Disqus