2003. aasta tuleb keerulisem ja raskem kui 2003

Jäär. Jäärade elu muutub koos aastanumbri muutumisega äkitselt nii teiseks, et nad ei saa ka ise enam päris hästi aru, mis nendega ja nende ümber õieti toimub. Kuni kooliealised Jäärast lapsed ise ehk ei tajugi seda, et midagi on muutunud, kuid nende vanematele torkab küll kindlasti silma, et laps on järsku harjumatult rahulik ja vaikne. Koolilastel võib tekkida raskusi mõne niisuguse ainega, millega varem pole mingeid probleeme olnud. Kuid nad saavad neist raskustest sõprade või vanemate abiga kenasti jagu, sageli endalegi ootamatult. Kõige raskem tundub olevat murdeikka jõudnud Jäärade elu. Muidu nii keevalist ja omapäi tegutsevat Jäära valdab äkki abitusetunne ning ta võib oma vanemaid ja sõpru üllatada sellega, et küsib neilt nõu ja võtab seda isegi kuulda. Eriti võib seda juhtuda jaanuaris, veebruaris ja novembri teisel poolel. Muide, nendel aegadel peaksid kõik Jäärad piiri pidama alkoholi ning muude joovastavate ja uimastavate ainete pruukimisega.

Hoolimata sellest, et Jäär jätkab oma loomupärast ideede ja seisukohtade läbisurumist, ei suju tema ettevõtmised 2004. aastal kuigi ladusalt. Tema energiatase on tublisti langenud ning ta tunneb ennast väsinuna. Kuna Jäär harilikult ei hooli pikemaajaliste plaanide tegemisest, siis võib teda nüüd ees oodata suurte segaduste aasta nii töös, õppimises kui ka sõprus- ja muudes suhetes. Mõistlik oleks tal kohe aasta alguses maha istuda ja mõne lähedase inimesega korralikult oma eesseisvad ettevõtmised, tegemised ja rahaasjad läbi arutada ning vähemalt mingisugune läbi aasta liikumise skeem paberile panna. Kasulik oleks võimalikult vähem rabelda, rohkem puhata ja täielikult eraldada kodune elu tööst. Akusid aitab tõhusalt laadida ja kogunenud stressidest suurel määral vabaneda tihedam kokkupuude ja tegelemine muusika, kunsti, kirjanduse ja spordiga. Tohutult palju annab energiat looduses viibimine. Parimateks nõuandjateks on Jäärale sel aastal eakamad inimesed. Tööalaselt kunsti, muusika või muu loominguga seotud Jääradele võib see aasta kujuneda väga viljakaks ja nauditavaks.

Jäärade rahalised seisud on sel aastal väga muutlikud. Ja ehkki Jäärad on niisuguse nähtega üldiselt üsna harjunud, ei oleks rahaasjade suurema kontrolli alla võtmine siiski sugugi liiast. Romantilised suhted on igati meeldivad, sest Jäär on sel aastal tunduvalt diplomaatilisem ning võimalikud vaidlused ei lõpe tüliga. Kuid üldiselt ei ole nad nii aktiivsed suhtlejad ja suhete loojad kui tavaliselt. Erandi moodustavad ehk aprillis sündinud Jäärad. Tõenäoliselt võib nii mõnigi neist sel aastal ootamatult abielluda või vähemalt kellessegi kõrvuni armuda.

Aprillikuus sündinud Jäärad on arvatavasti väga edukad õpingutes ja juriidilistes asjaajamistes. Neis võib tärgata soov anda oma kodule viisakam väljanägemine, korrastada suhteid pereliikmete ja vanematega. Võib tekkida ka kohustusi vanemate vastu. Tööl võib tulla probleeme sellega, et neile kuhjatakse liiga palju tööd ning nad ei julge suure kohusetunde tõttu selle vastu protesteerida. See julgus tuleks küll kasvõi vägisi kokku võtta, muidu võivad Jäärad selle aasta juba ette nurjunuks nimetada.

Paljud Jäärad, eelkõige märtsis sündinud ja eriti naised, kipuvad kergekäeliselt usaldama igaüht, kes ennast sõbraks tituleerib. Sõprussidemete loomisel peaksid nad olema äärmiselt ettevaatlikud, kui ei taha üle elada peatset pettumust. Jäärad peaksid ennast ette valmistama selleks, et võivad aasta jooksul ootamatult sattuda mõnda pahandusse, lasta ennast mõtlematult kaasata mingisse ebaseaduslikku tehingusse ning seista silmitsi laimujuttudega või mõne oma valgustkartva teo ilmsikstulekuga. Nad peaksid tõsiselt jälgima, et kogu nende tegevus oleks sel aastal täielikult seadustega kooskõlas.

Jäärad, kes oskavad sel aastal rahulikult, süstemaatiliselt, liialdustest hoidudes ja ennast kontrollides käituda ja tegutseda, võivad 2004. aastaga täiesti rahule jääda. Aasta lõpuks on nad siis nii energiat täis, et sellest jätkub päris mitme järgneva aasta jooksul neile iseloomulikuks ringituiskamiseks ning kõige ja kõigi võitmiseks.

Sõnn. Sõnnidel seisab üsna vaheldusrikas aasta. Pingeseisud vahetuvad järjepanu harmoonilistega, vahel isegi paar korda päevas. Õnneplaneet Jupiter annab Sõnnidele kogu aasta kestel küllaga optimismi ja rõõmsameelsust. Vähemalt sügiseni on ääretult edukad kõik need Sõnnid, kes puutuvad mingil moel tööalaselt kokku laste- ja lõbustusasutuste või meelelahutusäriga. Külaskäigud ja osavõtt igasugustest lõbustustest aitavad kõigil Sõnnidel tekkinud pingeid tõhusalt maandada.

Alates septembri lõpust, mil Jupiter siseneb Sõnnide kuuendasse solaarmajja, muutub nende suhtlemine töökaaslastega suurepäraseks. Kui neis suhetes on tekkinud mingeid probleeme, siis nüüd on neid lihtne lahendada. Ja need Sõnnid, keda tervis on hakanud alt vedama, on aasta lõpuks arvatavasti terved kui purikad. Ülekaalulised Sõnnid võiksid aasta lõpukuudel käsile võtta dieedikuuri. Tervishoiu valdkonnas töötavatel Sõnnidel on tõenäoselt palju tööd ning nad saavad selle eest ka väärilise tasu. Kuid selle kaalub ehk isegi üles teiste abistamisest saadav suur rahuldus.

Raha osas on 2004. aasta Sõnnidel üldjoontes stabiilne, sest nad oskavad vajaduse korral suurepäraselt tavalisest vähemaga toime tulla. Muidugi, üksikuid mõne eluvaldkonnaga seotud rahalise seisu kõikumisi võib ette tulla võrdlemisi palju. Ei ole välistatud ka mõni kohtuprotsess. Igaks juhuks peaksid Sõnnid olema terve aasta jooksul ettevaatlikud, et nad midagi ebaseaduslikku ette ei võtaks.

Sõnnist noorukitel võib sel aastal tulla natuke suhtlemisraskusi. Nad peaksid endale teadvustama ka liialdustesse minemise ohtu. Neil võib esineda tülinorimise perioode, kuid seda rohkem aasta esimestel kuudel. Suveks rahunevad noored Sõnnid ilmselt maha.

Sõnnide suhted sõpradega on erutavalt põnevad. Seejuures aprillis sündinud Sõnnid võivad järsku leida, et mõni senine sõprussuhe on muutunud igavaks ning nad lõpetavad selle päevapealt. Neile võivad ootamatult sõprust pakkuda väga eriskummalise käitumisega inimesed. Mõistlik oleks kindlaks teha, kellega on tegemist, enne kui hakata talle oma südant tühjaks puistama. Aprillikuu Sõnnid võivad ootamatult muuta oma senist elusuunitlust ning hakata innukalt ja seejuures edukalt tegelema sotsiaalsete probleemidega, vähemkindlustatute toimetulekutingimuste parandamisega, inimõiguste eest võitlemisega ja muu sellelaadsega. Nendel, kes töötavad mõnes muus valdkonnas, võib tekkida tõsiseid pingeid töösuhetes, kui neid liialt tagant sunnitakse või kui töö ei paku piisavalt loomingulist rahuldust. Aprillis sündinud Sõnnist poliitikud kipuvad langema illusoorsete kujutluste kütkeisse ning kalduvad tegema ebareaalseid otsuseid.

Maikuus sündinud Sõnnid on tõenäoliselt edukad õpingutes, igasugustes juriidilistes asjaajamistes ja kinnisvaratehingutes.

EDDA JA EDUARD PAUKSON

blog comments powered by Disqus