2 + 1 või 1 + 2?

Viimsi lasteaedade direktor Maie Roos rääkis alushariduse seminaril sellest, kuidas temale alluvates lasteaedades on rakendatud 1 + 2 õpisüsteemi ehk siis süsteemi, kus ühe rühmaga töötavad üks õpetaja ja kaks õpetaja assistenti. Sellele süsteemile on Viimsi lasteaedade (need tegutsevad praegu ühtekokku 8 majas) 34 rühmast üle läinud 16 rühma, ülejäänud jätkavad “vana” 2 + 1 süsteemiga, mille puhul rühmaga töötavad kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

“Üleminek uuele süsteemile on vabatahtlik. Ja kes on üle läinud, on leidnud sellel süsteemil mitmeid positiivseid külgi. Negatiivseid loomulikult ka,” tõdes Maie Roos.

Tema sõnul on uue süsteemi plussiks see, et õpetajat võib täieõiguslikuks õpikeskkonna juhiks nimetada.

“Kui rühmaga töötab kaks õpetajat, jagavad nad ained tihti omavahel ära: üks võtab matemaatika, keele ja kõnearenguga seotu ning teine käelised tegevused. Aga õppekava ütleb, et ained peaksid olema lõimitud,” ütles Maie Roos. “Uue süsteemi puhul ei teki n-ö ühe ja teise õpetaja tegevusi. Õpetajal on parem ülevaade kogu rühma arengust  ning ka lapsevanemad saavad kogu info ühelt isikult.”

Maie Roosi sõnul on uue süsteemi eelis veel see, et päeva kõige kiiremal ajal on korraga kohal kolm täiskasvanut. See võimaldab näiteks tunnis vajaduse korral rühmatööd ja individuaalõpet korraldada. Kui lapsed aga lõunaund magavad, valvab neid juba assistent.

“1 + 2 süsteemi puhul on kvalifitseeritud õpetaja tööaeg efektiivsemalt kasutatud ja talle saab ka rohkem palka maksta,” sõnas Maie Roos.

Uue süsteemi puuduseks on aga näiteks see, et õpetajal on suurem koormus ja vastutus ning vastavalt sellele ka suurem  “läbipõlemise” oht. Kritiseeritud on ka seda, et assistentidel pole kvalifikatsiooni nõuet ja tihti neil puudubki kvalifikatsioon.

“Aga keegi ei keela omavalitsusel neile asjalikke koolitusi võimaldamast,” sõnas Maie Roos.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus