1917 eurot headele ideedele

<p style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 3″ class=”MsoNormal” align=”justify”>Nelja Jõgevamaa paiga — Laiuse, Kuremaa, Palamuse ja Pala — noortel on sel hooajal tänu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse vahendusel saadud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusele võimalus osaleda kohapeal käivitatud huviringis, tutvuda erinevate ametite ja tööeluga ning teha teoks kogukonnale kasu toovaid omaalgatusprojekte.

Laiuse, Kuremaa, Palamuse ja Pala Avatud Noortekeskus on igaüks saanud nimetatud tegevuste tarvis 4473 eurot ehk 70 000 krooni, millest 1917 eurot ehk 30 000 krooni on mõeldud just noorte omaalgatuslike projektide rahastamiseks. Viimati nimetatud summast peab toetust saama vähemalt neli projekti, ent kui häid ideid jätkub, siis võib saada hoopis suurem hulk. Projekti taga peaks olema suurem rühm noori ning sellest peaks kasu olema mitte ainult neile, vaid kohalikule kogukonnale laiemas mõttes.

“Noorte omaalgatusprojekti eesmärgiks võib olla näiteks mängu- või spordiväljaku kordategemine, küla ühisürituse või fotonäituse korraldamine, aga ka midagi hoopis muud,” ütles Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ESFi hankejuht Heidi Paabort. “Meie kogemused näitavad, et noored tegelikult hoolivad elukeskkonnast, kus nad elavad, ja märkavad asju, mis kordategemist vajavad.”

Heidi Paaborti sõnul on noorte omaalgatusprojektide tarvis ESFi raha taotlemiseks vaja täita suhteliselt lihtne taotlusvorm ja esitada see kohalikule noortekeskusele, kus moodustatakse taotluste hindamiseks vastav komisjon. Omaosalust noortelt ei nõuta. Nii et ole ainult nutikas, käi välja hea ja kasulik idee — ning võidki seda teoks tegema hakata.

Omaalgatusprojektide esitamiseks on neli noortekeskust seadnud erinevad tähtajad. Palamusel oodatakse projekte juba 12. novembriks, Kuremaal detsembri alguseks ja Palal 10. detsembriks, ent viimases kavatsetakse algul välja jagada vaid osa rahast ning korraldada hiljem veel teinegi taotlusvoor. Laiusel pole aga kindlat tähtaega üldse välja kuulutatud: seal menetletakse taotlusi jooksvalt. Lähemat infot omaalgatusprojektide kohta saab neljast nimetatud noortekeskusest. Omaalgatusprojektide raha peab olema kulutatud tuleva aasta augusti lõpuks.

Huviringis vetelpäästjaks

Noortele meelepärased huviringid on noortekeskustes ESFi rahaga juba käivitatud. Palamusel ja Palal tegutseb noorte loodusring (Palamusel juhendab seda Marge Puuraid, Palal Kait Kikas ja Andrus Salu), ent Pala noored saavad lisaks sellele veel novembris ja detsembris Signe Lelbreti käe all kunsti harrastada. Laiusel tegutseb Mikk Lille juhendatav muusikaring, milles osalejad on pühendunud põhiliselt kitarrimängule. Kuremaal viiakse ringitöö korras läbi vetelpäästekursus, millega on praegugi võimalik liituda.

“Kursus algas septembris ja kestab maini,” ütles Kuremaa ANKi noorsootöötaja Janar Hannolainen. “Peatselt algavad ka selle juurde kuuluvad basseinitunnid. Need, kes programmi 80 protsendi ulatuses täitnud, pääsevad kutseeksamile, eksami sooritanud saavad aga edaspidi rannavalveteenust osutada. Alates tuleva aasta 1. maist on see ilma vastava tunnistuseta keelatud.”

Tööelu tutvustavaid ettevõtmisi on neljas noortekeskuses nii kavas kui ka juba toimunud. Pala noored on sealse noorsootöötaja Aigar Laumetsa sõnul juba kohtunud noorsoopolitseiniku ja kohaliku konstaabliga, lähiajal on plaanis minna külla päästekomandosse, kiirabisse ja piirivalvekordonisse. Laiuse noored ootavad sealse noorsootöötaja Kristin Noormägi sõnul tuleval nädalal külla loodusretkejuhti ja jahimeest Vahur Seppa. Kaugemas tulevikus tahavad nad minna uudistama ilusalongis ja päästekomandos toimuvat. Kuremaa noortega käis Janar Hannolaineni sõnul kohtumas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultant Kersti Kurvits. Plaanis on külla kutsuda ka päästeametnikke ja turismiettevõtjaid.

Keskused nähtavamaks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas ESFi programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames möödunud aastal välja hanke “Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste” ning sõlmis lepingu parima pakkumise teinud MTÜga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Tänu kõnealusele hankele saavadki Eesti noortekeskused kolme aasta jooksul taotleda huvitegevuse korraldamiseks, tööelu tutvustamiseks ning kogukonna arengule kaasa aitavate noorte omaalgatuste toetamiseks Euroopa Sotsiaalfondi raha. Igal aastal saab raha viiskümmend keskust. Möödunud aastal, mis oli esimene taotlemisaasta, eraldati Jõgevamaalt raha Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusele, Jõgeva aleviku ANKile ja Jõgeva linna noortekeskusele Paus. Samast allikast pärinevale rahale on võimalik kandideerida ka tuleval aastal ja seda eelkõige neil, kes ESFi raha veel saanud pole, ent kui taotlusi ei laeku piisavalt, tekib uus šanss ka esimesel aastal raha saanutel.

Lisaks eelmainitud tegevustele jätkub kõnealuses hankes raha selleks, et rahastada 18 projektilaagrit (igal aastal kuut) ning puhuda 90 piirkonnas elu sisse mobiilsele noorsootööle, mis lähtub kontseptsioonist, et noortega tuleb kontakti saada seal, kuhu neil kombeks on koguneda. Mobiilse noorsootöö alane koolitus käis Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses selgi nädalal.

“Tänu ESFist rahastatud hankele tuli ainuüksi sel aastal Jõgevamaa noorsootöö rahastamiseks juurde 17 892 eurot ehk 280 000 krooni, kogu kolmeaastase ja tervet Eestit hõlmava hanke maht on aga enam kui miljon eurot,” ütles Heidi Paabort. “Ent rahajagamisest olulisem on see, et noortekeskused on üha “nähtavamaks” muutunud ning neid on hakatud üha enam tunnustama kui olulisi partnereid noortega tegelevas koostöövõrgustikus.”

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus