15-kroonine ost võib päästa elu

 

Igal sügisel muutub helkuri kandmise propageerimine aktuaalseks, kuid vaatamata iga-aastasele kampaaniale ja šokeerivatele reklaamidele juhtub ikkagi jalakäijatega liiklusõnnetusi, mille põhjuseks on helkuri puudumine.

Viimase aasta jooksul on mootorsõiduki ja jalakäija kokkupõrkes hukkunud 44 inimest. 2006.-2007. aasta samal perioodil oli see arv 39. Jõgevamaal on viimase 12 kuu jooksul jalakäijatega juhtunud kuus liiklusõnnetust, kus liikleja on saanud löögi mootorsõidukilt. Neist kuuest hukkus kolm.

Kuigi 2006.-2007. aasta samal ajavahemikul toimus seitse õnnetust, ei hukkunud neist keegi. Jalakäija ja jalgratturi risk sattuda liiklusõnnetusse on pimeda ajal mitu korda suurem kui  hea nähtavusega päevasel ajal. Aastate lõikes võib täheldada, et liiklusõnnetustes jalakäijate ja jalgratturitega saavad viga või hukkuvad enam kui pooled jalakäijad ja viiendik rattureid just pimedal ajal. Viimaste aastate statistika andmeil oli helkur olemas vaid üksikutel õnnetusse sattunud inimestel.

Suurem osa pimedal ajal jalakäijatega toimunud õnnetustest on aset leidnud asulavälisel teel ja enamasti täiskasvanutega. Ligikaudu kolmveerand asulavälistel teedel hukkunud jalakäijatest olid aktiivses tööeas,  25-65-aastased inimesed. Sõidukite suure kiiruse tõttu lõpevad asulavälisel teel toimunud otsasõidud kas jalakäija surmaga või üliraskete vigastustega. Sageli on õnnetused seotud kas vales teeservas kõndimisega, sõiduteel hääletamisega või ootamatu sõidutee ületamisega. Käesoleva aasta üheksa kuuga on pimeda ajal asulavälisel teel toimunud liiklusõnnetustes hukkunud juba 15 inimest.

Sel aastal valis maanteeamet karmima mooduse, kuidas inimestele helkuri kandmise vajalikkust selgeks teha. Möödunudaastase nähtamatu poisi reklaam asendati surnuaia teemalise reklaamiga, kus väike tüdruk viib ema hauale helkuri. Palju poleemikat tekitanud reklaam näib siiski mõjuvat. Kuivõrd inimesed sellest õppust võtavad, näitab vaid aeg.

Helkur peab olema kvaliteetne

Helkurita jalakäijat märkab autojuht parimal juhul 30-40 meetri, kehvemal juhul aga 15-20 meetri kauguselt. Kui auto liigub 90km/h, on tema pidurdusteekond heade ilmastikuolude korral 70 meetrit. Seega ei ole reaalne, et autojuht enne maanteel helkurita kõndivat jalakäijat pidama saaks. Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130-150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb seega piisavalt aega, et reageerida ja mööduda jalakäijast ohutult.

Siiski pole paljud meie poodides müüdavad helkurid kvaliteetsed. Õigel helkuril peab olema tähis CE või EN. Soovitatakse kasutada korralikke plastikhelkureid. Piltide ja kirjadega pehmed helkurid näevad küll ilusad välja, kuid nende töökindlus on tarbijakaitseameti testide põhjal kehvem kui kõvast plastikust helkuritel. Pehmed helkurid toimivad hästi kuival ajal, kuid märjaga peegeldab see valgust tagasi kehvemini ja ebaühtlasemalt ning autojuhil võib helkurikandja märkamatuks jääda.

Ettevõtjad, kes tellivad firmadelt endale kingitusteks  helkureid ja helkurpaelu, peaksid samuti veenduma nende töökindluses. Samuti pole mõtet helkurit üleni reklaamikirju ja logosid täis kleepida.

Poed peavad teadma, mida müüvad

Sageli müüakse meie poodides helkurite asemel hoopis nii- öelda helkivaid märke, mis ei täida oodatud funktsiooni. Sellised märgid peegeldavad valgust tagasi vaid vähesel määral ja jäävad pimedal ajal autojuhile siiski märkamatuks. Kui tegemist on helkiva märgiga, siis peab tootel olema juures ka vastav silt, et tarbija seda helkuriga segamini ei ajaks.

Samas ei pruugi ka kõik CE tähistusega helkurid valgust nõuetekohaselt tagasi peegeldada. Septembrikuus võeti järelvalve käigus testimiseks Maxima poodides müügil olnud käepael-helkur. Testimise viis läbi Tartu Ülikooli Füüsika Instituut ning selle tulemusena leiti, et kuigi tootel on olemas nii eestikeelne kasutusjuhend kui ka CE märk, ei helgi käepael-helkur  nõuetekohaselt ning ei täida seega oma ülesannet. Tarbijakaitseamet tegi Maxima Eesti OÜ-le ettekirjutuse peatada ohtliku toote müük kohe ning korraldada helkurite tagasinõudmine tarbijatelt, makstes neile raha tagasi.

Kui poed müüvad helkivaid märke helkuri pähe, on see karistatav. Nõuetele mittevastava toote turule laskmise eest, samuti sellise toote turult kõrvaldamata jätmise või tarbijalt tagasi nõudmata jätmise eest karistatakse tootjat või levitajat rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 40 000 krooni.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus