15. juulist hakatakse välja andma EL nõuetele vastavaid Eesti kodaniku passe

Eesti passi taotlejate arvu  järsk suurenemine on tingitud isikute suurenenud reisimisevajadusest ja -võimalustest. Kokku registreeriti Kodakondsus- ja Migratsiooniametis mais 14 042 ning juunis 13 624 passitaotlust. Prognooside järgi esitatakse juulis ligikaudu 9000 Eesti kodaniku passi taotlust.

 

Euroopa Liidu nõuetele vastava Eesti kodaniku passi kasutuselevõtuga muutub vaid passi vorm. Kõik varem välja antud passid jäävad kehtima nendes märgitud kuupäevani.

 

TIINA JURJEVA

blog comments powered by Disqus