100 teraviljapeenart rajatakse taas

Eelmisel aastal agronoom Heino Laiapea poolt välja käidud idee tutvustada Eesti 100. sünnipäeva puhul meie teravilju, mis koos Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) ja Äripäevaga käima lükati, saab sellel hooajal jätku. Juba on alanud registreerimine seemnepakkide saamiseks ja esmaspäeva hommikuks oli tahtjaid juba 62.


ETKI ja agronoom Heino Laiapea kutsuvad agronoome ja kõiki huvilisi ka 2018. aasta kevadel rajama 100 teraviljapeenart Jõgeval aretatud sortidega. Algatuse eesmärk on tutvustada Eestis kasvatatavaid teravilju ja meil aretatud sorte Eesti 100 aasta juubeli tähistamiseks.

Mullu, kui pakkumises oli kaheksa sorti seemneid, olid osalemas peamiselt koolid (13) ja lasteaiad (13); muuseume võttis osa seitse. Palju oli ka lihtsalt aiandus- ja põllumajandushuvilisi eraisikuid. Maakonniti oli enam teraviljapeenraid Viljandi- ja Harjumaal (16). Kodumaakonnas oli neid kuus ja praegusele Jõgevamaale jäi neist neli.

Sel aastal on teraviljapeenardes kasvatamiseks välja pakutud 11 sorti: oder ’Maali’ ja ’Anni’, kaer ’Kalle’ ja ’Kusta’, põldhernes ’Mehis’ ja ’Leili’, põlduba ’Jõgeva’, suvinisu ’Voore’ ja ’Hiie’, tatar ’Aiva’ ja speltanisu. Seemned on pakitud arvestusega, et neid kasvatataks 1 m² suurusel peenral. Külv, hooldus ja koristus on iga kasvataja ülesanne. “Seemnepakikestele paneme kaasa sordi tutvustuse ja kasvatamise juhendi,” rääkis Ilmar Tamm ETKIst.

Praegu lõpetab ETKI seemnete pakkimist. Infopäeval maaeluministeeriumis on kavas need laiali jagada. Jõgevamaa peenrahuvilised võivad oma seemnepakikesed kätte saada ETKIst.

Mullustel osalejatel soovitati tegevuse jäädvustamiseks pidada peenrapäevikut, oma tähelepanekud ja peenardest tehtud pildid avaldada FB lehel „100 teraviljapeenart“. Urvaste Külade Seltsi eestvõttel sai nendest fotodest ja lugudest seitsmest stendist koosnev näitus, kus on üle 50 foto ja peenrategijate kommentaari. Kunstnik Epp Margna kujundas selle lastepäraselt ja seetõttu on näitus hästi jälgitav ja õpetlik. Praeguseks on seda näitust juba seitse eksemplari, üks neist püsinäitusena maaülikoolis ning kuus ringlemas mööda Eestit.

“Rändnäitus “100 teraviljapeenart” sobib küll õppevahendina koolidele, kuid tulemuslikum on koolidel õpilastega ise peenrad rajada. Saadud vahetud kogemused jäävad meelde eluks ajaks.

Sel aastal soovitame peenarde tegemise ja vilja kasvamise jäädvustada 1- ja 3minutiliste videotena ja 10 fotost koosneva slaidiprogrammina. Fotode suurus peaks olema vähemalt 2MB.

Üksikutest videotest saame sügisel kokku monteerida õppefilmi, mida esitada EV 100 kingitusena nii haridus- ja teadusministeeriumile, maaeluministeeriumile, EV100 juhtrühmale kui teisele huvilistele,” rääkis agronoom Heino Laiapea.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus