1. jaanuarist 2005 saab võrguga kala püüda kalastuskaardi alusel

Kehtima hakkav seaduseparandus teeb konkreetse piiri kutselise kalapüügi kui elatise teenimise ja harrastuskalapüügi kui vaba aja veetmise võimaluse vahel. Harrastuskalapüügil püütud kala ei tohi müüa.

1 võrk 1 püügipiirkonnale

Alates 1. jaanuarist 2005 on võimalus kalastuskaardi omanikel püüda 1 võrguga Peipsi järve 1 kilomeetri laiusel veealal ja siseveekogudel.

Seaduse järgi kehtestab keskkonnaminister aastaks püügivõimaluste piirarvud ning hinnad veekogude kaupa.

Teadlaste ettepanek on püügivõimalusi mitte suurendada. Küll vähenevad võimalused nende püüniste arvu võrra, mida taotlesid äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad lähtuvalt nende ajaloolisest piiratud püügiõigusest kutseliseks kalapüügiks. Jõgeva maakonnas laekus 1. septembriks 2 avaldust.

Kalastuskaarte müüvad maakonna keskkonnateenistused oma maakonna veealadele. Vahe on vaid selles, et taotleda võivad kõik huvilised, mitte ainult rannaelanikud. Taotleda saab 1 võrguga püügiõigust ühele püügipiirkonnale.

Kalastuskaart kehtib 1 kuu

Piirarvude ja kalastuskaartide hindade kehtestamiseni võtab Jõgevamaa keskkonnateenistus vastu kirjalikke avaldusi harrastuspüügiks võrguga. Avaldused rahuldatakse laekumise järjekorras pärast piirarvude, hindade ja kalastuskaardi vormi kehtestamist.

Et tegemist on harrastuskalapüügiga, siis on kehtestatavad hinnad kindlasti oluliselt suuremad kui seni kehtinud piiratud püügiõiguse tasud.

Üks kodanik saab osta konkreetsele veekogule ja ajavahemikule ühe kalastuskaardi. Eeldatavasti on kalastuskaardid kehtivusajaga 1 kuu.

Jõgevamaa Keskkonnateenistuses ( Jõgeva, Aia tänav 2 ) võetakse avaldusi vastu teisipäevast reedeni kella 10.00 ? 15.00. Avalduse võib saata ka postiga.

Et taoline püügivõimalus on esimest korda, on kindlasti mitmeid küsimusi. Seetõttu on kasulik täita avaldus keskkonnateenistuses.

Vältimaks järjekordi avalduse esitamisel, on vajalik eelnevalt helistada kalanduse spetsialistile telefonil 7762 420 ja aeg kokku leppida. Tasumine toimub pärast seda, kui on selge, kas avaldus on rahuldatud.

Pärast piirarvude ja hindade kehtestamist vastavate määrustega antakse kalastuskaart suulise avalduse alusel vastavalt püügivõimalustele.

ENE ILVES
Jõgevamaa Keskkonnateenistuse kalanduse spetsialist

blog comments powered by Disqus