XII Täiskasvanud Õppija Nädal avatakse tänavu Jõgeval

Esmaspäeval kogunes maavalitsuse saali nõupidamisele Täiskasvanud Õppija Nädala ehk TÕN 2009 Jõgevamaa aktiiv, et planeerida ettevalmistusi  üle-eestilise  projekti läbiviimiseks ja avaürituse ettevalmistamiseks.

Täiskasvanud Õppija Nädal peetakse 2.-9. oktoobrini. Mõttevahetusel  jõuti    ideeni  kutsuda    täiskasvanuna haridust omandanuid kirja panema oma õppimislugusid, kirjutama oma õppimiskogemusest, kuidas on õppimine muutnud elu, kas õppimine on täiskasvanueas kerge. Õpilugusid oodatakse 10. juuniks.

TÕN 2009 Jõgevamaa aktiivi eestvedaja Pille Tuti sõnul avatakse Täiskasvanud Õppija Nädal sel aastal Jõgeva kultuurikeskuses. „2.-9. oktoobrini kestva teemanädala  seekordseks tunnuslauseks on „Innovatsioon ja loovus”,” lisas ta.

Ettepanekuid saavad teha kõik  

Traditsiooni kohaselt tunnustatakse Täiskasvanud Õppija Nädalal aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ja koolitussõbralikumat omavalitsust. „Kandidaate tunnustamiseks saab esitada kuni 15. juunini. Vastavasisulist põhjalikumat teavet saab kodulehelt www.andras.ee. Oodatud on ettepanekud nii organisatsioonidelt kui ka eraisikutelt,” märkis  Pille Tutt.

Õpilugusid ja tunnustamiseks esitatud kandidaatide ankeete võib saata elektronpostiga aadressil pille@jogevamv.ee, paberkandjal aadressilt Jõgeva Maavalitsus, Suur 3, Jõgeva.

Pille Tutt tutvustas ka 31. märtsil ilmuma hakanud ja kord kvartalis trükivalgust nägeva ajakirja Õpitrepp, mis käsitleb täiskasvanud õppimise ja õpetamisega seonduvat. Esimeses numbris saab muu hulgas lugeda sellestki, kust ja kuidas võivad töökoha kaotanud inimesed koolitust saada ning millised on töötuks jäänute kogemused. Kirjutatakse sellestki, milliseid õppimisvõimalusi pakuvad täiskasvanutele  kutsekoolid ja vabahariduskeskused ning kust sobivaid kursusi otsida.  Ajakirja maht on 28 lehekülge, seda annab välja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, selle paneb kokku ja seab trükivalmis Eesti Päevaleht toimetaja Agne Naruski eestvedamisel.

Ajakirja avaveerus rõhutab toimetaja, et õppimine ei tähenda üksnes koolipingi nühkimist, nagu me oleme harjunud mõtlema, vaid ka hea raamatu lugemist, nauditavat vestlust, raadiokuulamist, lapselapse hoidmist, vana mööbli kõpitsemist, lastevanemate koosolekul osalemist, jutuajamist kolleegidega jne.

Lisaks ajakirjale ka raadiosaade

Ajakirjast leiavad midagi ka need, kes elavad aktiivselt  ning soovivad elukvaliteeti tõsta veelgi. Õpitrepp ilmub kolm korda aastas, järgmist numbrit on oodata 15. septembril. Ajakirja väljaandmine toimub EL struktuurifondi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames. Ajakiri jõuab maakonna raamatukogudesse, kutseõppeasutustesse ja omavalitsustesse. Alates jaanuarist kajastatakse igal reedel tunni aja jooksul (kella 10.00-11.00) Vikerraadios saatesarjas “Huvitaja” täiskasvanuharidusega seonduvaid teemasid. Saadet juhib Krista Taim. Otse-eetrisse on võimalik esitada küsimusi telefonil 6410613.

Igal teisipäeval kell 11.10-11.40 on Raadio 4 eetris samateemaline saade “Ainult täiskasvanutele”. Saadet juhib Julia Bali. Otse-eetrisse on võimalik esitada küsimusi telefonil 611 4338.

Jõgevamaa TÕN 2009 aktiivi koosolekul osalenud Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli õpetaja Maie Peda, Kiigemetsa Kooli huvijuht Merje Talistu, Võisiku-Kundrussaare Külaseltsi Ewa esindajad Loniida Bergmann ja Maie Urv, Maarika Isotamm Esku Külaseltsist ning Margit Oissar Jõgeva aleviku kultuuriseltsist Vanaveski võtsid piirkonna tegevuse esmasteks ülesanneteks tutvustada ajakirja „Õpitrepp“, teavitada koos oma töörühmaga Täiskasvanud Õppija Nädala tunnustamise võimalusi ja koostada 2.-9. oktoobri  ühistegevusteks  tööplaan.

Reedel, 3. aprillil osaleb Tartus  TÕNi üle-eestilise võrgustiku teabepäev-koolitusel Jõgevamaa erinevatest piirkondadest 12 inimest.  Koolitusel teeb Andrase programmijuht  Sirje Plaks ülevaale XII Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) ettevalmistamisest ja läbiviimisest. Koolituse teemaks on „Minu anded ja tulevik”, lektor Jari Kukkonen.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus