Weroli eksjuht peab mõneks kuuks vangi minema

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas välja kuulutatud otsuse põhjal tunnistati ASi Werol Tehased eksjuht Erki Aavik süüdi erinevates kuritegudes ja talle mõisteti reaalne vanglakaristus. Kaassüüalused, ettevõtte kunagise juhatuse liikme Helmo Hainsoo ja  kommertsdirektor Tõnu Jaanimetsa mõistis kohus kuriteokoosseisu puudumise tõttu õigeks.

Kohus koosseisus kohtunik Ülle Raag ning rahvakohtunikud Ülle Rosin ja Vello Pajo tegid teatavaks otsuse, millega Erki Aavikule mõisteti nelja aasta pikkune vanglakaristus, millest kandmisele kuulub kuus kuud. Ülejäänud vangistus mõisteti kandmisele kolmeaastase katseajaga, sellel ajavahemikul peab süüdimõistetu alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele. 

Aaviku ja Hainsoo erinev roll

Reaalsest vanglakaristusest loetakse kantuks kaks kuud ja 14 päeva, mil Erki Aavik oli eeluurimise ajal kinnipidamiskohas. Kohtunik Raag luges ette ametiseisundi ebaseaduslikku ärakasutamist, Werol Tehastele suure varalise kahju tekitamist ja omastamist ja suureulatuslikku rahapesu käsitlevad karistusseadustiku paragrahvid, mille alusel Aavik  süüdi mõisteti.

Episoodis Tõnu Jaanimetsa töölevõtmises kommertsdirektoriks mõisteti Aavik õigeks.

Selles episoodis loobus süüdistusest ka ringkonnaprokurör Marge Püss.

Riigipoolset nõuet suuruses 13 87 000 krooni kohus ei rahuldanud.

Ülle Raag tutvustas ka kohtuotsuse selgitavat osa, milles analüüsiti Werolis Erki Aaviku, Helmo Hainsoo ja Tõnu Jaanimetsa ametiaastatel toimunud majandusalaseid ja juriidilisi tegusid ja nende tagajärgi. Otsus käsitles põhjalikult rapsiseemne varumise temaatikat. Süüdistuses on öeldud, et kui nõukogu nägi vastavalt majandusaasta eelarvele ette rapsiseemne varumise kokku 72 500 tonni ulatuses, siis varuti seda perioodil 2004. aasta juunist kuni 2005. aasta veebruarini eelarvet ja ettevõtte igapäevaseid majandamisvõimalusi ületades ligi kaks korda rohkem. Samas olid kohtuotsuses välja toodud Erki Aaviku eestvedamisel tehtud toimingud, mille läbiviimiseks polnud nõukogu andnud korraldusi ega teinud ka piiranguid.  Veel selgus otsusest, et Aavik valiti ASi Werol Tehased juhiks eesmärgil tuua firma välja keerulisest majandusolukorrast.

Kohtuotsuses on välja toodud ka Erki Aaviku ja Helmo Hainsoo rollid Werolis. Kui Aavik tegeles ennekõike firma üldjuhtimisega, siis Helmo Hainsoo ülesandeks oli igapäevane töö ja ka põhjalikum tegelemine rapsiseemne varumisega. 

Aavik kaebab tõenäoliselt edasi

Ringkonnaprokurör Marge Püss rõhutas, et on kohtu otsusega rahul. Ta märkis, et nõustub kohtu seisukohaga, et Aaviku puhul on kergendavaks asjaoluks see, et ta kohtumenetluse käigus käitus seaduskuulekalt ja süütegude toimepanemisest on möödas mitu aastat.  Püss teatas, et kohtuotsuse kohta võimaliku apellatsiooni esitamise otsustab ta pärast sellega üksikasjalikumat tutvumist.

Erki Aavik võttis süüdimõistva kohtuotsuse teadmiseks väliselt rahulikult ja tegi istungi ajal märkmeid sülearvutisse. “Ma tutvun otsusega ja arvatavasti esitan selle kohta apellatsiooni Tartu Ringkonnakohtusse,” ütles Aaviku kaitsja, vandeadvokaat Monika Mägi.

Üheks emotsionaalsemaks episoodiks kohtuotsuse väljakuulutamisel oli hetk, mil õigeks mõistetud Helmo Hainsoo embas oma kaitsjat, vandeadvokaat Sirje Musta.

„Ma uskusin alates kohtumenetluse algusest, et Helmo Haisoo pole kuritegusid sooritanud ja rõhutasin kaitsekõnes ka seda, et Erki Aavikul kui ettevõtte juhil ja Helmo Hainsool olid firma juhtimisel erinevad rollid,” lausus Must.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus