Võtkem hõimlastelt eeskuju

 

Tava tutvustada oktoobrikuu kolmandal nädalal meie hõimlaste ehk soome-ugri rahvaste kultuuri ja kombeid sai tegelikult alguse juba 1931. aastal, kuid katkes nõukogude ajal, mil meist kõigist üht, arvult suure rahva emakeelt kõnelevat nõukogude rahvast vormida taheti.  

Meie sugulasrahvaste kultuuri tutvustav nädal  kulmineerub hõimupäevaga, mida peetakse just täna. Suurtele pärimusmuusikakontsertidele, näitustele, filmipäevadele ja konverentsidele sekundeerivad kitsama ja kodusema ringi kohtumised mõne sugulasrahva esindajaga, kes Eestimaa oma teiseks koduks valinud. 

Kuulakem neid inimesi ja nende lugu. Ja võtkem eeskuju, sest enamik neist hoiab oma juuri, kultuuri ja emakeelt meeles ja au sees hoolikamalt, kui meie pisut arvukama rahvana seda teinekord tegema vaevume.

blog comments powered by Disqus