Võru vene gümnaasiumi endine õpetaja: Irina oli algusest peale eriline

Andrei Javnašan, Irina endine õpetaja Võrus, kirjeldab oma õpilast kui algusest peale erilist tütarlast.

“Ira oli keskmisest parem õpilane,” rääkis Andrei Javnašan, kes andis vene gümnaasiumis majandusõppe-, inimeseõpetuse-, keemia- ja bioloogiatunde. Andrei väitel oli Irina õppimises täht, oskas oma teadmisi kasutada ja saavutas aineolümpiaadidel auhinnalisi kohti. Tal oli autoriteet nii õpetajate kui ka õpilaste hulgas, näiteks aitas ta vajadusel teisi õpilasi ja osales aktiivselt ühiskondlikus elus. Muu hulgas osales Irina õpilasfirma tegevuses.

Andrei meenutab, et Irinal oli hea, lausa fenomenaalne mälu. Seejuures mitte mehaaniline, vaid loogiline mälu. Ta sai õpitavast kergesti aru, osaks seda hästi analüüsida ja oma sõnadega ümber jutustada. Irina valdas kooli lõpetades perfektselt kolme keelt: vene, eesti ja inglise keelt.

Andrei Javnašan puutus Irinaga kokku nii koolitöös kui ka koolivälises tegevuses, näiteks õpilaste 40 km pikkusel jalgsimatkal Võrust Otepääle. Andrei meenutas, et Irina talus matkal väga hästi 30-kraadist kuumust ega virisenud kordagi.

Irina ema ja isa on mõlemad korralikud tööinimesed, ema matemaatik ning isa insener. Oma hea mälu on Irina tõenäoliselt pärinud vanematelt. Lisaks on tal väga suur huvi teadmisi omandada. Näiteks 11. klassis veetis ta aasta vahetusõpilasena USAs, tuli tagasi ja tegi suvega järele kõik siinses koolis õppeaasta jooksul läbi võetu.

Irina Nossova lõpetas Võru vene gümnaasiumi kuldmedaliga. Ta oli koolis väga andekas, aga jäi samas tagasihoidlikuks. Andeka tütarlapse tulevase karjääri kohta arvas õpetaja Andrei Javnašan, et kõik sõltub sellest, kuidas Irina oskab oma teadmisi kasutada ja millised on tema ambitsioonid. Irinal on olemas eeldused kaasa lüüa riigi juhtimises.

i

INNO TÄHISMAA

blog comments powered by Disqus