Võõrkeelealased teod ja projektid astuvad võistlustulle

Aasta võõrkeelealase teo sooritaja võib olla inimene, kes on õppinud võõrkeelt eesmärgiga tegeleda sügavuti mingi valdkonna või huvialaga; soovinud ja julgenud oma unistusi võõrkeeleõpingute vallas ellu viia; oskab väikese kõnelejaskonnaga või Eestis vähem õpitavat keelt vms. Samuti võib see olla õpetaja, kes on korraldanud keelealaseid üritusi, vestlusringe, keeleklubisid; innustanud õpilasi õppima keeli väljaspool kooli või lastevanemaid õppima koos lastega vms. Kandidaat võib olla ka näiteks sisserändaja, kes on õpetanud või õpetab huvilistele oma emakeelt, samuti isik või organisatsioon, kes on toetanud keeleõpet, edendanud kultuuridevahelist ja võõrkeelealast koostööd vms. Kandidaate võivad esitada nii asutused, organisatsioonid kui üksikisikud. Oma kandidatuuri võib üles seada ka teo sooritaja ise, kui leidub vähemalt üks soovitaja.

Aasta võõrkeelealane projekt võib olla tulemuslikult lõppenud rahvusvaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima võõrkeeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi. Taotluse esitajaks võivad olla projektiga seotud isikud või organisatsioonid.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 11. juuni. Parimaid autasustatakse Euroopa keeltepäeval, 26. septembril.

Täpne info kandideerimise kohta ning ülevaade varasemate konkursside tulemustest on kättesaadav Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskuse kodulehel: http://www.hkk.ee ? keeleõpe.

Made KIRTSI,
Sihtasutus Archimedes

blog comments powered by Disqus