Vooremaa järvedel on vaja järelevalve tugevdamist

Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo peaspetsialist Ene Ilves märkis mõttevahetuse sissejuhatuseks, et praegu on kalapüügi korraldamine viidud kahe ministeeriumi haldusalasse. Põllumajandusministeerium tegeleb kutselise ja keskkonnaministeerium harrastuskalapüügi korraldamisega. “Kalapüügiga tahavad Vooremaal edasi tegeleda nii kutselised kui ka harrastuskalastajad. Seetõttu on vaja sõlmida mõlemate osapoolte huvidele vastavaid kokkuleppeid, kuidas kalanduse valdkonnas edasi minna. Diskussioonides selgub, kus peaks rohkem olema kutselisi ja kus harrastuskalastajaid.”

Saare vallavanem Jüri Morozov avaldas arvamust, kuidas tugevdada järelevalvet ebaseadusliku kalapüügi ja looduse reostamise pidurdamiseks Vooremaa järvedel. “Lisaks keskkonnainspektsioonile ja teistele kontrollimisega tegelevatele ametkondadele oleks järvede piirkonda vaja isikuid, kes oskaksid teostada järelevalvet ja omaksid õiguslikku alust taoliste ülesannete täitmiseks. Kohapealsetel kontrollijatel-valvajatel on eeldusi kiirelt sündmuskohale jõudmiseks ja kurikaelte tabamiseks. Selleks tööks võiks näiteks välja koolitada järvede rentnikud. Väljaõppele on kindlasti nõus kaasa aitama omavalitsused.  

Arutelul käsitleti ka ettevõtluse arenguvõimalusi Vooremaa järvede piirkonnas. “Mõelda on tarvis sellele, kas väikejärve majandamine saab üldse majanduslikult efektiivne olla, kui selle tegevuse stimuleerimiseks mingit täiendavat tuge või ressurssi ei saa, näiteks kalavarude täiendamiseks,” märkis Jüri  Morozov.

 Ene Ilves rääkis, et praeguseks on puhkemajanduslikud rajatised igati tasemel välja ehitatud Kuremaa järve ääres. “Väga hea, et kutseline kalur Mati Kärmas tahab tegeleda puhkemajanduse edendamisega ning on rajanud supelranna ja majutuskohad ja muudki vajalikku. Oluline on seegi, et läbipaistev vesi pakub huvi allveekalastajatele. Minu teada on aga mitmed inimesed teinud ettepaneku, et Kuremaa järvel võiks lubada sõita väikese võimsusega mootorpaatidega.”    

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus