Vooremaa järvede kalurid kohtusid looduskaitsjatega

Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist Eerika Purgel märkis, et talvisel püügil tuleb kaluritel mootorsõidukitega järvejääl sõitmine looduskaitsekeskusega kooskõlastada. “Kõige sagedamini sõidetakse talvise kalapüügi ajal Saadjärvel,” märkis ta.

Purgeli sõnul tuleb  Vooremaa  kaluritel arvestada ka piirangutega  rahvaürituste läbiviimisel. Lõkke- ja laagriplatsid peavad olema selleks ette valmistaud kohtades. Looduskaitseadus ei takista aga kutselistel kaluritel oma igapäevatööga tegelda. “Kui mootoriga ujuvvahendiga sõitmine on Vooremaa Maastikukaitseala järvedel harrastuskaluritel keelatud, siis kutselistele kaluritele see piirang ei kehti. Saadjärvel on harrastuskaluritel mootoriga ujuvahendiga sõitmine lubatud ainult Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu Regioonist saadud loal,” ütles Eerika Purgel, kes nentis, et Vooremaa väikejärvede kutselised kalurid on looduskaitsjatega senini üsna head koostööd teinud. “Kalurid on abiks järelevalve teostamisel ja aitavad teha ka kaitsekorralduslikke töid.”

“Kutselised kalurid ja looduskaitsjad on üksteise probleemidest ja taotlustest alati hästi aru saanud. Rohkem looduskaitsealast teavet vajaksid aga harrastuskalurid,” ütles Peipsi  Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk.

Möödunud reedel toimus Kasepääl Peipsi järve kutseliste kalurite omavaheline mõttevahetus. Urmas Pirgi sõnul oli arutelu põhiteemaks Peipsi kalanduspiirkonna terviklik arendamine.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus