Vooremaa esimene aasta 5. – 9. september 1989

Jõgevamaa Rahvarinde eestseisus leiab, et on vajalik kõikide töökollektiivide aktiivne lülitamine NLKP Keskkomitee avalduse arutellu.

Omapoolsed järeldused ja ettepanekud palutakse saata NLKP KK, EKP KK ja vabariigi ministrite nõukogule kas tähitud kirja või telegrammiga.

Vaja on kiiresti väljendada oma toetust vabariigi valitsusele, EKP Keskkomiteele ja Rahvarinde eestseisusele IME tingimusteta rakendamiseks.

Kohalike rahvasaadikute valimised on välja kuulutatud 10. detsembriks 1989.

28. augustil toimunud rajooninõukogu istungjärgul vastu võetud otsuses märgiti, et rajooninõukogu rahvasaadikud toetavad täielikult ENSV Ülemnõukogu tegevust ENSV kohalike rahvasaadikute nõukogude valimisseaduse vastuvõtmisel. Rajooni rahvasaadikute nõukogu valimisteks otsustati moodustada mitmemandaadilised valimisringkonnad. Rajooni rahvasaadikute nõukogu mandaatide arvuks määrati 45. 

Rahvakontrollid tunnevad huvi, kuidas on ETKVLi Jõgeva varumiskontoris korraldatud põllumajandussaaduste kokkuost elanikelt.

Täheldatakse, et varumiskontori Jõgeva laos ei ole kasutatud kõiki võimalusi kokkuostu suurendamiseks. Kaupu ei saa suurtes kogustes vastu võtta, sest hoiustamiseks ei jätku ruumi ning säilitamiseks pole vastavaid tingimusi. Kontrollimise ajal oli hoiule võetud 4500 kg õunu. Need olid sees neljandat päeva ja sellest kogusest oli 320 kg juba riknenud. Õunamüüjatele on võimalik maksta vaid 13 kopikat kilost. Kartuleid ei ole tahetud kokkuostu tuua, põhjuseks madal kilohind — 15 kopikat.

Eestis on õunauputus, kuid õunu ei ole kuhugi panna, samas veetakse meile neid mujalt 2000 tonni sisse. Talvel sööme aga taas teistest vabariikidest toodud kallist konservkurki. 

1989. aasta I poolaastal oli rajoonis 49 tulekahju, kahju suurus kokku 14 318 rubla. Tules hukkus kaks inimest, hävis kuus hoonet ning 194 tonni loomasööta. 

Ülevaate koostas HERBERT SÖÖDE

blog comments powered by Disqus