Võitjale 50 000 krooni

 Lohusuu, Tääksi ja Valjala Põhikooli projekt eristusid teistest töövormide mitmekesisuse, visiooni täpsuse ja kavandatud tegevuste pikaajalisuse poolest. Kaalukausi Lohusuu kasuks kallutamisel mängis kui mitte määravat, siis igatahes olulist rolli Lohusuu kooli ja vallavalitsuse vaheline sisukas ja huvitav koostöö püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Kavandatav metsaklass saab õppekohaks kooliõpilastele ja kogu valla elanikele, aga ka uudishimulikele lähemalt ja kaugemalt. Omavalitsus ei ole pidanud paljuks eraldada õueõppe edendamiseks 1,82 hektarit metsa.

Kosutav oli lugeda tegelikult kõiki konkursile esitatud projekte. Kurvaks tegi aga asjaolu, et meie maakonnast ei esitatud neid ühtegi. Samas tean, et nii Pala Põhikoolis kui ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on õueõppe arendamisel üsna kaugele jõutud ja head võimalused metsaklassi rajamiseks peaksid olema paljudel meie koolidel.

Sirvisin huvi pärast Eesti Koolimetsade Ühenduse häälekandjat Õpimets ja mu meel muutus veelgi nukramaks. Näiteks sellepärast, et tänavu 21.-23. märtsini Luua Metsanduskoolis korraldatud metsatargakoolitusel osales Saaremaalt 13 õpilast ja viis juhendajat, meie maakonnast aga mitte kedagi. Saarlased viisidki tänavu läbi esimesed üleriigilised metsatargavõistlused ja jätsid üldvõidu koju.

Tean, et Tartu-, Viljandi- ja Järva- ning Ida- ja Lääne-Virumaal taastatakse üsna julgelt koolimetskondi ega oodata, millal õueõpe muutub kooliprogrammi kohustuslikuks koostisosaks, vaid edendatakse seda juba nüüd. Õues õppimine on põnev väljakutse õpetajale. Iga õues peetud tund sunnib sügavamalt läbi mõtlema, kuidas äratada lastes loovus, kuidas teha lastele selgeks, et õu pole ainult hullamise paik, vaid ka õpikoht. See-eest on seal võimalik viia lapsi emotsionaalselt mõjutades lähemale loodusele ja maa hingele. Õues saab tegelikult selgeks, kuidas kuulda, tunda, tunnetada, ning kuidas mõista ümbritsevat kogu selle keerulistes seostes.

Olen rõõmuga juhtinud Tartu, Viljandi ja Rakvere õpilaste retki Põltsamaa Sõpruse pargis ja ettenähtud ajast on puudugi tulnud. Nimetatud paikades on pargist ja seal toimuvast kuuldud ning tuldud oma silmaga vaatama. Kahjuks pole mul olnud au vastu võtta ühegi meie maakonna kooli esindust. Samas tegid ühe Tartu linna gümnaasiumi õpetajad möödunudaastasel õpetajate päeval vapustava liigutuse: külastasid Sõpruse parki ja istutasid sinna valgemarjalise pihlaka.

 Tänavu 1. septembril kinkis maavanem Aivar Kokk kõikidele koolidele Kalevipoja tamme. Kuidas üks või teine kool puu omaks võttis? Millise rituaali selle istutamiseks välja mõtles? Milliseid küsimusi püstitas seoses sellega, et 19. augustil kuulutati maakonnas välja Kalevipoja aasta ja austatud Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel istutas Mustveesse Kalevipoja tamme? Kas Kalevipoja tammede istutamine koolide juurde äratab lastes ja õpetajates vajaduse kaardistada oma kooli ümbruses Kalevipoja tegutsemise jäljed või soovi käia läbi maakonna olulisemad Kalevipoja-legendidega seotud paigad?

Metsaklasside projektikonkursi juurde tagasi pöördudes loodan, et Jõgevamaa hästi liigendatud maastik ja huvitava kooslusega metsad ajendavad metskondade töötajaid, õpetajaid ja muid huvilisi mõtlema, kuidas meile antud unikaalseid õueõppe võimalusi paremini ära kasutada. Ja ma ei usu, et meil otsiva vaimuga õpetajatest puudu oleks. Võib-olla aitaks asjad liikuma lükata see, kui korraldada Luua Metsanduskoolis maakondlik metsatargakoolitus?

Olen veendunud, et õuesoleku lõimimine koolipäeva annab lapsele nii palju uut ja mitmekülgset teavet, et see tuleks vastavateemalises artikliseerias lahti seletada. Artiklite autoriteks võiksid olla Vello Keppart, Ene Ilves, Aita Saksing ja paljud teised, kellel laste õues õpetamise rikkalik kogemus olemas.

Aga Lohusuu kooli tasuks kõigi meie koolide esindustel kaema minna: imetleda on seal nii maja sees kui maja ümber tõesti palju. Seal saad aru, kui väheste vahenditega on võimalik avada mets kui elurikas õpikeskkond. See on järeletegemist väärt. Ka Mikk Sarve juhitava Eesti Koolimetsade Ühenduse keskus asub Lohusuu Põhikoolis. Mikku tasuks Jõgevamaa koolidessegi esinema kutsuda.

ANTS PAJU

blog comments powered by Disqus