Võistlesid maakonna poisid-solistid

Maakondlikule voorule ehk poistelaulu päevale kogunesid Jõgevamaa poisid 28. veebruaril Jõgeva Ühisgümnaasiumi.

Osaleda võisid poisid-noormehed vanuses 5 kuni 19 aastat. Võistluse kohapealse korraldaja, ühisgümnaasiumi sotsiaalpedagoogi ja algklasside muusikaõpetaja Silja Piiri sõnul otsustas zürii koosseisus Merike Katt (Jõgeva muusikakool), Merike Siirak (lasteaed Karikakar) ja Karin Luik (ühisgümnaasium), et Tartusse edasi saadetakse mitte kõik igas vanusegrupis paremaks tunnistatud, vaid tõesti ainult väga head lauljad.

5-7-aastaste vanusegrupist otsustati Tartusse edasi võistlema saata Janis Vaht Kuremaa lasteaed-algkoolist. 8-9-aastaste hulgas sai selle au osaliseks Andro Margens Jõgeva Ühisgümnaasiumist. 10-11-aastaste vanusegrupis oli kaks väga head lauljat: Artur Aunap Tabivere Gümnaasiumist ja Janar Vaht Kuremaa lasteaed-algkoolist. 12-14-aastaste hulgas edasipääsenuid polnud, viimane vanusegrupp hõlmab aga poisse vanuses 14-19 aastat ja selline vanusevahe on Silja Piiri sõnul paika pandud põhimõttel, et sinna kuuluvad kõik häälemurde läbi teinud noormehed. Selles “võistlusklassis” tunnistati tingimusteta väga headeks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi noormehed. I koha sai Tanel Reiman, II ja III kohta jagasid Madis Velström ja Mikk Otsus. Zürii oli üksmeelel, et kõik kolm on Tartusse vahevoorule saatmist väärt.

Märkimist väärib ka, et Põltsamaa noormehed tulid konkursile omapäi. Nende juhendaja Triin Norman, kes ise alles Viljandi Kultuuriakadeemias õpib, helistas vaid ette ja pani oma laulupoisid kirja.

“Kahju siiski, et osalejaid vaid Kuremaa lasteaed-algkoolist, Jõgeva Ühisgümnaasiumist, Põltsamaa Ühisgümnaasiumist, Torma Põhikoolist ja Tabivere Gümnaasiumist oli,” ütles Silja Piir, kelle sõnul info võistulaulmise toimumisest sai küll aegsasti koolidesse edastatud. Ta ise arvas, et paljude muusikaõpetajate energia on kulunud suviseks suureks laulupeoks valmistumisele.

21. aprillil Tartu Ülikooli aulas toimuvale lõppvoorule ja võitjate kontserdile tulevad parimad poisid-solistid üle Eesti: nii Põhja- kui Lõuna-Eesti vahevoorust iga vanuserühma kolm paremat.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus