Võhmast sai ametlik läbirääkija

Põltsamaa vallavolikogu toetas Võhma linnavolikogult laekunud ettepanekut ja nii osaleb Võhma linn nüüd Põltsamaa valla ja Põltsamaa linnaga peetavatel ühinemisläbirääkimistel ametliku osapoolena. Seega on Põltsamaa valla ja linnaga nõustunud ühinemisläbirääkimisi alustama Pajusi, Puurmani, Kõo ja Imavere vald ning Võhma linn.

Kohe ühinemisläbirääkimiste alguses teatas Koigi vald Järvamaalt, et ei alusta  Põltsamaa vallaga ühinemisläbirääkimisi. Mõni aeg tagasi kuulus sellesse seltskonda ka Kolga-Jaani vald, nemad on praegu läbirääkimised peatanud. Võhma linn oli seni läbirääkimistelaua taga mitteametliku partnerina. Nüüd tuli Võhma linnavolikogult Põltsamaa vallavolikogule ettepanek alustada Võhma linnaga ametlikke ühinemisläbirääkimisi.

Üks aktiivsemaid läbirääkijaid

Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et eelmise aasta lõpus otsustas Põltsamaa vallavolikogu teha ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Pajusi, Puurmani, Kolga-Jaani, Kõo, Imavere ja Koigi vallale ehk praegustele Põltsamaa valla piirinaabritele. Tookord andsid Kõo valla esindajad teada, et Kõo vald on otsustanud Võhma linnaga omavalitsuste ühinemise teemal koostööd teha ja ühiselt teiste partneritega läbirääkimisi pidada. Sel ajal ei pidanud Põltsamaa vald seda tõsiseks ettepanekuks.

Indrek Eensalu lausus, et kõigil Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemist käsitlevatel aruteludel on kohal olnud ka Võhma linna esindajad ja nad on olnud ühed aktiivsemad ning asjalikumad läbirääkijad. Võhma linn tegi kõigile Põltsamaa piirkonnas läbi rääkivatele omavalitsustele ettepaneku võtta Võhma linn sellesse seltskonda vastu ametliku läbirääkijana. Kõik teised sellesse seltskonda kuuluvad omavalitsused on Võhma linnavolikogu ettepaneku heaks kiitnud ja nüüd oli käes aeg langetada selles osas otsus ka Põltsamaa vallavolikogul. Indrek Eensalu sõnul ei näe tema põhjust, miks peaks Põltsamaa vallavolikogu Võhma linna ettepanekust keelduma.

Põltsamaa vallavolikogu liige Toomas Joosep tundis huvi, kas Kõo vald on ikka Põltsamaa vallaga valmis ühinema. Kui Kõo vald ei nõustu Põltsamaa vallaga ühinema, ei saa seda teha ka Võhma linn. Indrek Eensalu lausus, et Kõo valla otsus selgub läbirääkimiste käigus.

Praegu on nii Kõo kui ka Imavere vallal laual mitu ettepanekut ja võimalus valida, millises suunas ühineda. Võhma linn on saanud ettepaneku ühinemisläbirääkimisi alustada teiste hulgas ka Suure-Jaani vallalt.

Asjad selgeks 31. augustiks

Põltsamaa vallavolikogu esimees tõdes, et hetkeseis on ühinemisläbirääkimistel küllalt segane. Kui algul loodeti, et jaanipäevaks jõutakse selgusele selles, millised omavalitsused ühisomavalitsuse moodustavad, siis nüüdseks lükati see tähtaeg edasi 31. augustile.

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski lausus, et Põltsamaa linn ning Põltsamaa, Puurmani ja Pajusi vald oleksid läbirääkimistega valmis kiiremini edasi liikuma, aga teistel osapooltel nõuab selgusele jõudmine rohkem aega. Janne Veski sõnul võib Põltsamaa valla ja linnaga läbi rääkivad omavalitsused tinglikult jagada kolme kategooriasse. Põltsamaa linnal ja vallal ei ole muid läbirääkimise suundasid, samas on Imavere ja Kõo vallal ning Võhma linnal ka teised ühinemisvariandid olemas. Pajusi ja Puurmani vald on küll kindlalt läbirääkijatena laua taga, aga mõlemas vallas on mõned külad, mis võivad üle minna naaberomavalitsuse koosseisu. See tähendab, et nii Pajusi kui Puurmani vald alustavad tõenäoliselt läbirääkimisi ka Jõgeva vallaga, kuhu nende kahe valla mõned külad võivad minna. Ametlikke läbirääkimisi pole Pajusi ja Puurmani vald Jõgeva vallaga veel alustanud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus