VL Ühine Põltsamaa liikmed ei osale tänasel volikogu istungil

Põltsamaa vallavolikogus opositsioonis olevad Valimisliidu Ühine Põltsamaa volikogu liikmed ei osale 20. mai Põltsamaa vallavolikogu istungil protestiks käitumisele, millega alavääristatakse 9 volikogu liikme vaba mandaadi õigust osalemaks õigusloomes.

“Valimisliidu Põltsamaa Vallavolikogu liikmete poolt esitatud mitmeid õigusaktide eelnõusid ei ole võetud volikogu istungi päevakorda. Eelnõude esitamisega juhtisime tähelepanu vajadusele teha muudatusi vallavalitsuse töökorras ja ametiasutuse struktuuris. Keeldumise aluseks tuuakse erinevaid
juriidilisi konstruktsioone ning põhjendusi, miks meie poolt esitatud eelnõud ei ole vasta normitehnika jm. nõuetele. Nõutakse erinevate mõjude analüüside, õigusakti rakendamiseks vajalike kulude ja eeldatavate tulude analüüse ning muid põhjendusi üle võimendatud põhjalikkusega. Samal ajal esitatakse vallavalitsuse poolt ja võetakse vallavolikogu istungi päevakorda volikogu õigusaktide eelnõud, millel puuduvad vastavad analüüsid ja põhjendused.

Põltsamaa valda juhtiv koalitsioon on toonud koalitsioonilepingus ühe põhieesmärgina välja avatud ning kaasava juhtimise kujundamise. Oleme arvamusel, et tänane koalitsioon käitub vastupidiselt deklareeritule ning avatud ja kaasava juhtimise asemel piirab oluliselt volikogu liikme õigusi,” seisab edastatud pressiteates.

blog comments powered by Disqus