Viljelusvõistlus suurendab motivatsiooni

Juba kuuendat aastat tunnustatakse Eestis põllumehi, kes suudavad oma põldudelt välja võluda rekordsaake ning saada sealjuures ka märkimisväärset tulu. Võistluste korraldaja Baltic Agro arendusdirektori ja viljelusvõistluse projektijuhi Margus Ameerikase sõnul tõstab selline põllumeeste vaheline  võistlus nende motivatsiooni ja loob võimaluse üksteiselt õppida ning  uusi kogemusi omandada. Viljelusvõistlust korraldatakse koostöös firmaga Farm Plant Eesti.

“Võistlustest võivad osa võtta kõik taimekasvatajad, kes selleks ise soovi avaldavad. Just selleks olemegi viljelusvõistluse korraldamisse kaasanud ka koostööpartneri, et võistlus ei jääks väga meie firma keskseks. Võistluse eemärk on pakkuda põllumeestele võimalust omavaheliseks erialaseks jõuprooviks ning samas ka üksteise kogemustest õppida,” rääkis Ameerikas. Kõigi võistlejate põldudel mõõdavad kohtunikud koristatavat saaki. “Võistlus käibki saagikuse ja tulukuse peale,” selgitas ettevõtmise projektijuht.

Tänavu hinnati viljelusvõistlusel ainult nisu- ja rapsipõlde, ehkki varasematel aastatel on võistlustel olnud esindatud oder, rukis ja muud kultuurid. Väga oluline kriteerium on seegi, kes oskab põllupinna ühelt hektarilt saada kõige suurema tulu. Käesoleval aastal osutusid parimateks 4,6 tonnise talirapsi hektarisaagini jõudnud firmad Männiku Piim Tartumaalt ja Saimre Viljakasvatus Viljandimaalt. Esikohale tulnud Saimre Viljakasvatuse põllult kogutud saak andis suurima tulukuse — üle 17 000 krooni hektari kohta.

Margus Ameerikase sõnul pole viljelusvõistluse näol seatud eesmärgiks koguda kõigilt või siis enamikult põldudelt nii suuri saake, nagu võistlustulemused seda näitavad. “Tahame lihtsalt kombata piire, milleni ühe või teise põllukultuuri saagikuse osas on võimalik jõuda,” tunnistas Ameerikas.

“Korraldasime võistluse Soome kolleegide eeskujul, kes viisid viljelusvõistluse esimest korda läbi 1998. aastal. Viis aastat tagasi käisin ise Soomes vaatamas, milles see võistlus täpsemalt seisneb. Natuke muutsin reeglistikku ning leidsin, et ka meil tasuks niisugust võistlust korraldada. Eestis oli seekordne viljelusvõistlus arvult kuues,” rääkis Baltic Agro arendusdirektor. Väga oluline on ka paremaid tulemusi saavutanud põllumeeste tunnustamine. Kindlasti loob see motivatsiooni oma tööd paremini teha ka masinameestele, agronoomidele, põllumajandusettevõtete juhtidele.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus