Viljandi ja Võru gümnasistid tõid oma kunstitööd Jõgevale

Eile algas kevad. Jõgeval Betti Alveri muuseumis on aga üleval näitus, mis vaatab tagasi möödunud suvele, ent annab samas omal moel märku uue suve lähenemisest. Näitusetööd on valminud Viljandi ja Võru gümnaasiumi mulluses ühises maalilaagris. Tänavu oodatakse ühislaagrisse ka Jõgevamaa gümnaasiumi kunstihuvilisi.


Viljandi gümnaasiumis on kunstihuvilistele suviseid maalilaagreid korraldatud sestpeale, kui see kool tegutsema hakkas ehk siis juba viis aastat. See on üks mitmest kunstiga seotud valikainest, mida Viljandi riigigümnaasiumis õpilastele pakutakse. Pakutakse ka näiteks ateljeekursust, millel saab osaleda õppeaasta sees.

“Ateljeekursusel osaleb tavaliselt umbes kolmkümmend õpilast, kelle jagame kahte rühma: kõik korraga ateljeesse ära ei mahuks,” ütles Viljandi gümnaasiumi kunstiõpetaja Ene Runing.

Suvistes maalilaagrites osaleb ateljeekursusel käinuid, aga ka värskelt gümnaasiumi vastu võetuid ja kooli äsja lõpetanuid.

“Maalilaagris õpitakse vaatlema loodusvorme ja värvinüansse,” ütles Ene Runing. “Natuurist maalimine on väga arendav. Tavaliselt satub igasse laagrisse ka neid, kes pole varem üldse kunstiga tegelnud. Aga viimase laagripäeva töid vaadates silm alati enam ei eristagi, milline töö on algaja, milline edasijõudnu maalitud. Laagris toimib väga hästi üksteiselt õppimine ja inspiratsiooni kogumine.”

Kaks tööd päevas

Mulluses viiepäevases maalilaagris, mis leidis aset augustikuus, osales kuusteist Viljandi ja kaks Võru gümnaasiumi õpilast. Juhendajateks olid Viljandi gümnaasiumi kunstiõpetajad Ene Runing ja Monika Mändmaa, Võru õpilastega oli kaasas sealne kunstiõpetaja Merit Süving. Maaliti Viljandis ja Hallistes. Päeva jooksul valmis kõigil reeglina kaks akrüülmaali. Hommikupoolikuti maaliti juhendaja käe all, õhtupoolikuti üldjuhul iseseisvalt, kui ülesanne just juhendaja kaasamist ei eeldanud. Laagripäeva lõpus vaadati päeva jooksul valminu üle ja arutati ühiselt, mis õnnestus ja miks. Et maalimise kõrval joonistusoskust arendada, võeti ühel õhtul ette krokii- ehk kiirjoonistamine. Ning nagu varasemates laagriteski, tuli ka mullu ilmataadiga jagelda: too kippus jälle valel ajal taevaluuke avama.

Ene Runing tõdes, et tema sai maalilaagri “maitse suhu” omal ajal Tallinna pedagoogilises instituudis ehk praeguses Tallinna ülikoolis kunstiõpetajaks õppides.

“Just suvine maalilaager oli koht, kus õppisime vaatama ja nägema,” sõnas Ene Runing.

Pole siis ime, et ta soovib ka oma õpilastele maalilaagris viibimise võimalust anda. Ene Runing on suurte kogemustega kunstiõpetaja: enne Viljandi gümnaasiumi loomist töötas ta Viljandi maagümnaasiumis, kus tema juhendamisel tegutsesid kunstiklassid. Neist kasvas välja maagümnaasiumi kunstistuudio ja sellest omakorda Viljandi kunstikool.

“Minu jaoks on igas eas kunstiõppuritega tegelemine huvitav,” ütles Ene Runing. “Päris väikeste puhul võlub nende siirus, veidi suuremate puhul nende tohutu natuuriläheduse taotlus. Gümnaasiumiastme noored ‒ aga ainult gümnaasiumiklasside õpilased meie koolis ongi ‒ julgevad olla juba üsna mängulised. Osa neist on valinud kunstiained seepärast, et tahavad kunsti edasi õppima minna, osa soovivad aga lihtsalt puhast loomisrõõmu kogeda.”

Väärivad näitamist

Viljandi gümnaasiumi juhtkond vaatab kooli suvistele maalilaagritele väga hea pilguga. Kooli ega lapsevanemate rahakotti need palju ei koorma, sest laagrite jaoks taotletakse projektiraha ja otsitakse sponsoreid.

Maalilaagris valminud töödest on igal aastal Viljandisse näitus üles pandud. Seekord otsustati maalilaagri töid näidata ka Võrus ja Jõgeval, sest Võru õpilased ühinesid laagriseltskonnaga juba mullu ning tänavusse laagrisse oodatakse ka Jõgevamaa gümnaasiumi noori. Näituseringi alustatigi Jõgevalt, aprillis rändab väljapanek Võrru ja mais jõuab välja Viljandisse. Sealne näitus saab olema kõige mahukam.

“Ehkki tegemist on õppeprotsessi käigus kahe-kolme tunni jooksul valminud töödega, väärivad need siiski näitamist,” ütles Ene Runing. “Jõgeva näitus on ka teatud mõttes promoüritus: siinsed kunstihuvilised gümnasistid saavad Betti Alveri muuseumi suurepärases saalis aimu, mis neid suvises maalilaagris ees ootab.”

Seniste maalilaagrite põhipaigaks on olnud Viljandi: seal jätkub kauneid vaateid, mida jäädvustada, ning mitmekesiseid maastikuvorme, mille najal looduse maalimist harjutada. Viljandist on tehtud ühe-kahepäevaseid väljasõite Karksi-Nuia, Kõppu, Valmierasse ja Hallistesse. Tänavune maalilaager saab teoks Viljandis ja Võrus.

Mulluse gümnaasiumide maalilaagri töid, mis rohkesti värvirõõmu pakuvad, saab Betti Alveri muuseumis näha 31. märtsini.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus