Viis korteriomanikku pääsevad detsembri hooldustasust

Korteriomanike küsitlust korraldas Jõgeva Elamu teist aastat. Kui möödunud aastal oli küsitlus anonüümne ja mingeid preemiaid vastanuile ei jagatud, siis seekord sooviti teada ka vastaja nime ja loositi vastanute vahel välja viis vabastust detsembrikuu hooldustasu maksmisest. Võis muidugi vastata ka anonüümselt, ent siis polnud võimalik loosimises osaleda.

Fortuunaks oli 30. detsembril toimunud loosimisele palutud viieaastane Aina Riisalu, kes tõmbas korvist välja Jekaterina Soldatova, Inna Zarubina, Eha Lohki, Lea Lugenbergi ja OÜ Jõgeva Bussikeskus poolt täidetud ankeedid.

Kokku on Jõgeva Elamu hallatavates majades ligemale kaks tuhat korterit.

“Kõigi korteriomanike postkastidesse lähetatud ankeetidest saime möödunud aastal tagasi kuus ja tänavu seitse protsenti. Tänavu tagastatud 137 ankeedist olid 16 anonüümsed, 121 vastajat julgesid aga ka oma nime avalikustada. Juba möödunud aastal tegime küsitluse tulemuste põhjal oma töös teatud ümberkorraldusi. Üht-teist võtame kindlasti ette ka siis, kui äsjalõppenud küsitluse tulemused analüüsitud saame,” ütles Jõgeva Elamu klienditeenindaja Terje Tetsmann.

“Vastuseid majade kaupa grupeerides saame teada, missugused probleemid ühes või teises majas päevakorral on. Kiireloomulisemad asjad katsume kohe lahendada, probleemidega, mis nii kiiret sekkumist ei nõua, arvestame aga kindlasti majade jaoks uue aasta majanduskavu koostama hakates,” ütles juhataja abi ja jurist Merike Valgmäe.

Tema sõnul oli tagasiside firma tegevuse kohta mõlemal aastal positiivsem kui küsitluse korraldasid oodatagi oskasid. Üsna rahul ollakse näiteks avariiteenistusega, kes ka nädalavahetusel üsna ruttu väljakutsele reageerib. Mitteavariiliste teenuste, näiteks boilerivahetuse puhul tuleb korteriomanikul siiski kannatust varuda ja oma järjekorda oodata. Samas ei kuulu selliste teenuste pakkumine ka firma lepinguliste kohustuste hulka.

Rahul on korteriomanikud veel sellega, et toimuvad regulaarsed koosolekud, kus nad Jõgeva Elamu esindajatega vahetult suhelda saavad. Samas kritiseerivad nad neid oma majanaabreid, kes koosolekule tulla ei viitsi.

“Muu hulgas näitas küsitlus seda, et asjad, mis meie arvates korteriomanike jaoks ammu selged peaksid olema, vajavad tegelikult veel üleseletamist. Üks selliseid teemasid on näiteks hooldustasu otsekorraldusega maksmine,” ütles Merike Valgmäe. “Oleme kõigile vastanuile väga tänulikud ning püüame nende mõtteid ja soove tulevikus võimalikult palju arvestada.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus