Viimast korda saab taotleda sõnnikuhoidlate toetust

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo allkirjastas sel nädalal sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse määruse muudatuse, mis parandab 2005. aastal toetuse rakendamisel ilmnenud kitsaskohti.
Enamik muudatusi on vajalikud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) töö paremaks korraldamiseks, kuid muudatusega leevendatakse ka sanktsioonide rakendamise korda.
Sõnnikuhoidlate toetust makstakse 1252 krooni loomühiku kohta. Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas. Toetust makstakse taotlejale kolmeaastase toetusperioodi jooksul olenemata sellest, kas taotlus esitati esmakordselt 2004., 2005. või esitatakse 2006. aastal.
Esmakordsetel taotlejatel on enne PRIAle esitamist tarvis viia maakondlikku keskkonnateenistusse sõnniku käitluskava ning kooskõlastamiseks investeeringukava. Need, kes taotlesid toetust 2004. ja 2005. aastal, esitavad PRIAle taotluse ja investeeringuaruande koos lisalehe (aruande lisaga) ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.
Keskkonnateenistused annavad investeeringukavale kooskõlastusi 5. septembrist 2. oktoobrini. PRIA võtab sõnnikuhoidlate toetuse taotlusi vastu 9. oktoobrist 6. novembrini.
Nitraaditundlikul alal tuleb sõnnikuhoidlad keskkonnanõuetega vastavusse viia 2008. aasta 31. detsembriks ning mujal Eestis 2010. aasta 1. jaanuariks.
Kõik taotlusvormid ning nende täitmise juhendid on leitavad PRIA koduleheküljelt www.pria.ee pärast määruse muudatuste jõustumist.
Tänaseks on toetusskeemiga ühinenud 834 taotlejat ja toetuse abil tehakse korda ligikaudu 950 sõnnikuhoidlat. Samas on veel palju selliseid loomakasvatajaid, kes ei ole toetust mingil põhjusel taotlema tulnud, kuid kes on 2006. aasta sügisel oodatud viimast võimalust kasutama.
15. septembrist algavad sõnnikuhoidlate toetuse infopäevad põllumajandustootjatele. Täpsemat informatsiooni infopäevade kohta on võimalik küsida Harju Taluliidust telefonil 6041104.

Põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus