Vigurivänt pani noored ratturid proovile

Juba paaril viimasel aastal on Jõgevamaal korraldatud maakonna koolide õpilastele jalgrattavõistlus, kus neil tuleb lahendada nii liiklusalaseid teadmisi eeldavaid teoreetilisi ülesandeid kui ka läbida jalgrattal  rada, mis nõuab head ratta valitsemist ja tunnetamist.  

Lastele liiklusteemalise ettevõtmise korraldajaks oli Maanteeamet koostöös politseiga. Lõuna Regionaalse Maanteeameti liikluskasvatuse spetsialisti Reesi Eferti sõnul tegeleb tema selle üritusega teist aastat. Nii mullune kui ka tänavune võistlus sai teoks Põltsamaal Kuningamäel asuva kardikompleksi juures ja peeti laste liiklusalase võistluse “Vigurivänt“ raames.

Kolmapäeval oli Kuningamäel kohal 37 last kuuest koolist, võistlusest oli informeeritud kõiki maakonna koole.  

Koolidele probleemiks transport

Eferti sõnul võib mõnel koolil olla probleemiks transpordi leidmine, sest lisaks lastele tuleb ju kaasa võtta ka jalgrattad. Mõneski koolis  aga ei pruugi õpilased võistluseks teooria tundmises ega praktiliste oskuste poolest valmis olla.  Juba kolmandat aastat  on käimas projekt, mille käigus on võimalik hankida sellised elemendid, mille abil projektis osaleja saab oma kooli juurde rattasõiduks tarviliku harjutusväljaku rajada. Lõuna Regionaalse Maanteeameti piirkonda kuuluvatele koolidele pakuti võimalust seda varustust endale soetada ja esimesed kakskümmend kiiremini registreerunud kooli need elemendid oma harjutusväljakule ka said. Projektiga on liitunud ka Tartumaal tegutsev ettevõte Raitwood, mis on toetanud laste liikluskasvatusega seotud ettevõtmist  puidumaterjaliga. Tarviliku  on poisid võimelised  käsitöötundides  ise valmis meisterdama. 

Liikluseeskirju ja turvanõudeid peab täitma

Noorsoopolitseinik Kirli Kadastiku sõnul on politsei ülesanne olla laste jalgrattavõistluse organiseerimisel korraldajatele abistavaks jõuks. Oldi kohtunikeks ja juhiti pärast võistlusi laste tähelepanu tehtud vigadele.

Kirli Kadastik lausus, et võistlustel osalevad just sellises eas lapsed, kellel on õige aeg sooritada jalgrattaeksam. Neil on  võistlustel hea võimalus oma oskusi kontrollida. 

Tänavapildis jäävad politseitöötajatele silma väga erinevalt käituvad ja liikluseeskirju järgivad ratturid. Noorsoopolitseiniku sõnul on ratturite seas selliseid inimesi, kes kannavad kiivrit ja täidavad liikluseeskirju – sõidavad tee servas, ei sõiduta sõpru n-ö pulgal. Kuid samas tuleb ka ette, et ratturid sõidavad kiivrita, kalduvad liialt sõidutee keskele, sooritavad pöördeid valesti jne. Kirli Kadastik usub, et need lapsed, kes liiklusalastel võistlustel kaasa löövad, oskavad ka igapäevases liikluses paremini käituda ja järgivad täpsemalt liikluseeskirju.

Samas peaksid noorsoopolitseiniku hinnangul ka lapsevanemad laste tähelepanu rohkem sellele juhtima, kuidas liikluses tuleb käituda, ja tuletada neile meelde kiivri kandmise vajalikkust rattasõidul.

Liialt pinges

Mustvee Vene Gümnaasiumi tööõpetuse ja joonestamise õpetaja Ivan Võssokovi sõnul korraldasid nemad oma koolis samasuguse võistluse eelmisel aastal. Võssokovi kinnitusel tegid nende kooli lapsed võistlusteks valmistumiseks tõsiselt trenni. Lastekaitsepäeval toimub Mustvees jalgrattavõistlus, millest võtavad osa sealsed koolid. Mustvee Vene Gümnaasiumist oli Põltsamaal võistlemas üheksa last. Ivan Võssokovi sõnul neil varasem võistlemiskogemus maakondlikul tasandil puudub ja seetõttu ei osanud ta arvata, milliseks võiks Mustvee Vene Gümnaasiumi laste tulemus kujuneda.

Lustivere Põhikooli lastega kaasas olnud kooli huvijuht Mari-Liis Kolk lausus, et nemad osalevad võistlustel üheksaliikmelise võistkonnaga. Maakondlikule võistlusele pääsesid Lustiverest koolisisesel võistlusel paremaid tulemusi saavutanud lapsed. Enamik õpilasi võistkonnas olid vanuses  10-12 aastat, kaks 13-16-aastased.

Kolki sõnul osalesid nad Maanteeameti korraldatud projektis, kus poisid valmistasid tööõpetuse tundides võistlusteks vajalikke elemente ja nii avanes Lustivere koolil võimalus  rajada õppimiseks tarvilik harjutusväljak.

Juba võistluse läbi teinud Lustivere Põhikooli tüdrukud Karoline Allvee ja Kelly Kivimägi tunnistasid, et neil ei läinud võistlused päris nii, nagu nad esialgu lootsid. Lustivere Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Sirje Arro märkis, et ilmselt olid lapsed liialt pinges, sest tahtsid ju väga hästi esineda. Kuid Lustiverest võistlema tulnud Mairo Pelisaarel läks võistlusel hästi ja noormehe enda sõnul ei jäänud ta ise rahule vaid aeglussõiduga.

Nii õpetaja kui laste kinnitusel suutsid nad koolis korraldatud võistlustel kõik elemendid paremini läbida kui äsja läbi tehtud maakondlikul võistlusel. Küllap tuli Lustivere Põhikooli lastele kasuks seegi, et nemad tulid Kuningamäele kohale jalgratastega ja nii said nad ka väikese treeningu teha.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus