Vandalismist Jõgeva linnas

 

Elan Jõgeval Kesk tn 14. Minu aia kõrval asub garaazhikooperatiiv. Tänavu talvel oli lund tõesti palju, aga siiski oleks võinud lund garaazhide vahelt kopaga ära vedada. Valiti aga odavam variant ja lumi loobiti minu võrkaia ja heki peale. Nüüd on nii aed kui hekk maas, aed on  12 meetri ulatuses rikutud. Kes selle lõhkumise korvab? Ma olen 70 aastane raske puudega inimene. Minu võim sellele tööle enam peale ei hakka, nüüd tuleb lõhkujail aed korda teha. Selleks kulub rohkem raha, kui oleks kulunud lume äravedamiseks.

Ilmar Pall

i

Linnakodanike mure linna välisilme pärast on igati mõistetav

i
Vastuseks kirjutatule annan teada, et Jõgeva linn teostas talitöid Kesk tänav 14 ja garaažibokside vahelisel teelõigul. Garaažikooperatiivi territooriumi korrashoiuga tegelesid tõenäoliselt kooperatiivi liikmed ise. Seega peaksid tekkinud küsimust lahendama naabrid omavahel. Ülevaatuse käigus 19. aprillil ei suutnud me küll tuvastada kirjas toodud puuduste ilmnemist.

2010.aasta sügisel alustati Jõgeva linnas ulatuslike ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöödega. Töid tuli teostada ka talveperioodil. Töö tellijaks on Jõgeva Veevärk OÜ ja töövõtjaks Wesico Project OÜ. Kaevamistega seotud tänavalõikudel hooldab töövõtja pidevalt kaevejäljendeid kuni tänavakatete taastamiseni. Paralleelselt toimub ka ehitusjäätmete koristamine. Tänavakatete taastamine Pargi ja Suurel tänaval peab plaanide kohaselt olema tehtud tänavu 10. juuniks. Töödega alustamine sõltub asfalditehaste käivitamisest ja ehitustööde peatöövõtja kokkulepete saavutamisest teeehitusfirmadega.

i
VELLO RÜNDVA, Jõgeva linnavalitsuse linnamajandus- ja planeerimisosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus