Vanapaberiaktsiooniga päästeti ligi 684 puud

Vanapaberitoojate nimekiri on üsna pikk ? osales 249 õpilast, lisaks õpetajad, kes andsid panuse oma klassi eest, ja õpetajad, kes abistasid teisi klasse. Kuna gümnaasiumiklassid osaleda ei saanud, siis viisid nad paberi nooremate klasside arvele. Oli ka linnakodanikke, kes panid toodud koguse tuttava õpilase või lihtsalt mõne klassi arvele.

Hästi tore oli kuulda lugu ühest poisist, kes kogus tööõpetuse tunni lõppedes klassist vanad kataloogid kokku ja viis need kogumispunkti, saades oma nimele 3 kg paberit. Pärast uuris ta õpetajalt, mitu puud tema suutis päästa. Lisaks temale oli veel mitu õpilast, kes olid toonud ainult mõne kilogrammi, aga see-eest väga olulise. Lapsed tundsid, et nemadki saavad anda oma panuse metsas elavate sõprade päästmiseks.

Üldarvestuses võitis 3a klass – 5443 kg, teine oli 5c – 4785 kg ja kolmas 6b klass – 3675 kg .

Tegelikult polnudki ju tähtis see, kes võidab, vaid tegu iseenesest, millele aitas kaasa Keskkonninvesteeringute Keskuse projektiraha. Meie linn ja piirkondki sai puhtamaks ? tühjendati keldreid ja kapisahtleid, garaa?e ning ettevõtete ja asutuste laoruume. Tähtsaim on aga see, et paber, mis koguti, läks uue paberi valmistamiseks. Tore oli inimeste aktiivsus ja õpilaste teadlikkus sellest, et kui kasutame vanapaberit toorainena, hoiame alles põlismetsa ning loodus jääb puhtamaks. Uus projekt järgmiseks aastaks on juba valmis ja saadetud osalema maakonna keskkonnateadlikkuse programmi. Kui seda toetatakse, siis toimub järgmine vanapaberi vastuvõtt juba kevadel.

ANNIKA KALLASMAA,
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht

blog comments powered by Disqus