Vanamemm tahab kirikusse ehk liikumisvõimalustest Jõgeva linnas

Vanamemm elab küll koos lapselastega, kuid igapäevaste toimingutega tuleb ta ise toime ning ametlikku hooldajat tal pole. Memme lapselastel pole autot. Küll on aga vanainimene kuulnud, et kogudusest on võimalik autot saada.

Sel päeval oli aga invatakso Jõgevalt ära, samuti oli taksojuhtidel kõige kiirem aeg just jumalateenistuse lõppedes, kui jaama saabuvad rongid. Tõsi, üks taksojuht pakkus võimalust veel tagasi helistada ? võib-olla siiski saab välja sõita, ning numbrilt, kus vanamemme arvates pidi saama koguduse autot tellida, öeldi, et nii hilja õhtul ei ole sõit võimalik.

Invatakso “Elukaarest”

Vanainimene haigestus ja tal oli vaja kiiresti arsti juurde saada, sest valud olid tugevad. Häirekeskus ei pidanud aga asja nii raskeks, et kiirabi kohale saata. Sel päeval ei olnud võimalik saada ka autot haigla vastuvõtust. Mõlemad juhtumid lahendati küll isiklike tutvuste abil, kuid alati ei ole see võimalik.

Vooremaa uuris, millised on Jõgeva linnas transpordivõimalused eakatele ja puuetega inimestele ja ootamatute õnnetusjuhtumite puhul.

Kõige lihtsam ja kindlam võimalus on tellida invatakso sotsiaalkeskusest “Elukaar”. “Elukaarest” öeldi, et kui masin on vaba, võetakse vastu kõik tellimused, mis puudutavad eakaid ja puuetega inimesi, kui on vaja arsti juurde minna, ametlikke asju ajada. Eakaid viiakse võimalusel ka kirikusse, teatrisse või lihtsalt väljasõidule.

“Elukaarest” tellitud invabussis on 13 reisijakohta ning sõidukit saab kasutada ka näiteks abivahendite veoks. Kokku mahub bussi kuni tonn kaupa. Invataksot saab tellida telefonilt 776 2872, 772 2110 või 528 8466.

Kuigi teistele abivajajatele, näiteks lastega peredele, on mõeldud ikkagi tavatakso, aidatakse väga tõsise probleemi puhul neidki ? muidugi tingimusel, et need, kellele teenus esmajärjekorras mõeldud on, seda hetkel ei vaja. 

Invabussi kilomeeter maksab kuus krooni ja seisutund 25 krooni. Invabussi saavad kasutada ka liikumispuudega inimesed ? nii need, kes vajavad ratastooli, kui ka lamajad haiged. Siiski tuleks võimaluse korral oma soovist ette teatada, siis saadakse sellega arvestada.

Vooremaale teadaolevalt on haige transpordiks võimalik autot saada ka Jõgeva haiglast, kuid ka sellest tuleb vähemalt eelmisel päeval ette teatada. Haigla transpordiautot kasutatakse ka patsientide uuringule viimiseks, seega ei ole alati abivajajale autot anda.

Tungiva vajaduse korral püütakse siiski olukord  ka operatiivselt lahendada. Haigla auto kasutamise eest tuleb tasuda viis krooni kilomeetrilt ning seda saab kasutada vaid tööpäevadel kella 8-16ni.

Abi saab ka linnavalitsusest

Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Vilve Vend ütles, et linnavalitsusel ei ole küll transport ja selle kompenseerimine eraldi teenusena olemas, kuid üksikjuhtumitel kaetakse hädavajalikud transpordikulud kuludokumentide alusel.

Samuti võib hätta jäänud inimene pöörduda linnavalitsuse sotsiaalosakonda sõiduvahendi leidmiseks. Transporti osutatakse siiski erandjuhtumitel ? näiteks siis, kui inimesel on vaja arsti juurde minna, teda haiglast (ka Tartust) ära tuua, puuetega inimesele abivahendite transpordiks või matuste korral, kui inimesel või tema perekonnal tõesti pole mingil põhjusel  muud transpordivõimalust. Ka sellistel juhtudel tuleks oma vajadusest aegsasti ette teatada.

Minimaalne taksokulu 35 krooni

Jõgeval on võimalik tellida ka takso. Tõsi küll, kui ajakirjanik esmaspäeva pärastlõunal püüdis taksojuhte kätte saada, ei vastanud poole tunni jooksul kolmest numbrist kaks.

Taksojuht Andre Gladõ?ev ütles, et taksosõidu kilomeeter maksab seitse krooni, miinimumtasu on 35 krooni, tema ootetunni eest tuleb aga välja käia 90 krooni. Gladõ?evi sõnul on päevasel ajal enamasti ikka võimalik ka Jõgeva linnas sõiduks taksot saada, öösel ei pruugi see alati õnnestuda.

Kõige lihtsam on saada takso raudtee ja bussijaama vaheliselt alalt, kus need seisavad, kui parajasti klienti ei ole. Infot taksode kohta ei ole aga väga lihtne saada.  Gladõ?ev tööpuuduse üle ei kurda ja ütles, et saab kliendid tavaliselt nii, et annab neile oma visiitkaardi. Oma telefoninumbrit ta aga laiemalt ei reklaami.

Kogudusel pole autot

EELK Jõgeva koguduse nõukogu liige Angela Rehi ütles, et kui Jõgeval asus diakooniakeskus, siis sai tõepoolest autot tellida. Keskus likvideeriti aga juba mõned aastad tagasi. Praegu on kogudusel küll auto, kuid see on välja renditud ja auto kasutusleping lõpeb juba mõne kuu pärast.

Nii viib autojuht küll vahel inimesi kirikusse, kuid teeb seda vaid vabast tahtest ja võimalusel.

Angela Rehi sõnul on kogudus väike ja kuna linna toetus piirdub vaid kultuuriürituste korraldamisega, ei ole kogudusel lihtsalt võimalik sellist teenust osutada. Tema sõnul on nende peamiseks ülesandeks kogudust tegevuses hoida. Õnneks on kogudus nii väike, et liikmed üksteist teavad ning kedagi ei ole  üksi ja unarusse jäetud.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus