Valmis kolmsada kilomeetrit kuivenduskraave

Läinud kesknädalal vaatasid metsaülemad koos Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), objekte projekteerinud osaühingute “Laanekraav” ning “Maa ja Vesi”, ehitaja OÜ Kaevax jt asjaosalistega kaks aastat kestnud mahuka kuivendustöö üle ja tunnistasid selle korralikult tehtuks. Pikknurme metskonnas rekonstrueeritud 1471 hektarilisel kuivendusobjektil tuleb uuendatud kraavide kogupikkuseks 120 ja Laiuse metskonna 2100 hektaril 172 kilomeetrit. Tööde mahukust näitab seegi, et maha pandi 234 truupi ja kuivenduskraavide otsad kindlustati maakivide ja tekstiilriidega. Spetsiaalne riie hoiab pinnast kinni ja külvatud muru kasvab sellest läbi.

Noorendati poole sajandi vanuseid kraave

“Need on endised Kursi ja Puurmani maaparandusobjektid. Viiekümnendate aastate alguses tehtud kuivenduskraavid on aja jooksul täitunud ja maapind vajunud ning kraavid on jäänud selle poole sajandiga madalaks. Täna sai siis poolteist tuhat hektarit taas kuivemaks. Metsa on mul ligemale 13 000 ha, millest vajab kuivendamist veel kusagil 9000 hektarit. Sellest kolmandikule on juba rekonstrueerimisprojekt olemas ja ootab ehitamist. Ehk saame paari aasta pärast sellegi objekti vastu võtta,” lootis Pikknurme metsaülem Aadu Koll. “Ega see pole üksnes metsa kuivendamine, vaid ka teede rajamine. Uued kraavikaldad ja teed võimaldavad puitu välja vedada ja ka marjulistel-seenelistel paremini liigelda. Juba järgmisel aastal loodame tänaseks valmis saanud objekti kümnel kilomeetril teekatet uuendada. See oleks jälle samm edasi. Ehitajaid on, kuid meie võimalusi dikteerib raha,” seadis teenekas metsamees uusi sihte.

RMK Kagu regiooni varade spetsialist Rein Kilgi teadis öelda, et regioonis, kuhu kuuluvad ka Pikknurme ja Laiuse metskond, investeeritakse metsaparandusse igal aastal umbes 15 miljonit krooni. Selle summa sees on nii kuivendustööd kui ka teedeehitus. “Jõgevamaa metsandike kuivendusobjektidele kulus kahe aastaga kaheksa miljonit. Riigihankekonkursi võitnud OÜ Kaevax on teinud mõlemal objektil hea kvaliteediga töö. Firma pidas kinni tööde teostamise tähtaegadest, mis on läinud sellistel suurtel objektidel tänapäeval suhteliselt keeruliseks,” märkis Rein Kilgi.

Kõdusoo kuiveneb

Laiuse metskond haldab 18 000 hektarit metsa. Metsaülem Jaan Anni sõnul on neil viimastel aastatel rekonstrueeritud koos nüüd valminud Kurista-Oonurme metsandiku kuivendusega viis tuhat hektarit metsa. “Esmane vajadus oleks uuendada kuivendust veel paaril tuhandel hektaril, seda eelkõige Virumaal Rakke vallas, kuhu ulatuvad ka Laiuse metskonna piirid. Kurista-Oonurme metsandikku 1961. aastal rajatud kuivenduskraavid olid jõudnud täis settida ja mets kippus liigniiskusest kuivama. Nüüd on päris hea tunne, et see turbane kõdusoo sai kuivemaks. Objekt on tehtud korralikult, ehitajate meeskond oli nii tubli, et võttis mineraalosa eraldi ja see sai sihtide peale veetud. Seda tuleks natuke seada, profileerida ja kruusaga täita ning teetrass olekski valmis. 15 kilomeetrit metsateid on praegugi sõidetavad, kuid vajaksid uut katet. Ehk saame need teed juba järgmisel aastal korda,” nägi metsaülem Jaan Anni juba uut tööpõldu.

Paar meetrit turbakihti

“Oleme Palamuse valla mehed. OÜ Kaevax sai moodustatud viis aastat tagasi ja see pole meile esimene riigihankega võidetud kuivendusobjekt. Meie firmas töötab 11 meest ja meil on viis ekskavaatorit. Nendel objektidel sai aastaringselt tööd tehtud. Suvi oli kuiv ja maaparanduseks soodus, kuid talv oli karm ja tööolude poolest vaevaline. Kui võrrelda, siis Laiuse metskonnas oli looduslike tingimuste ja pinnase poolest töö veidi raskem. Pikknurmes oli enamik mineraal-, Laiusel aga kohati kahe meetri paksune turbapinnas,” tutvustasid oma tööd ja firmat juhatuse liikmed Andres Kõiv ja Toomas Liivak. Töödejuht Arne Rebane lisas, et neid ootab juba järgmine kuivendusobjekt Halliku metskonnas Särgjärvel.
 
ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus