Valmis Jüri Krafti elulooraamat

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppehoone raamatukogus esitleti elulooraamatut “Härra seltsimees minister”, mis jutustab Kasepää vallas sündinud ja Mustvees keskkooli lõpetanud mitmekülgse majandustegelase elust ja tööst erinevate riigikordade ajal, tema tõekspidamistest ja püüdlustest.

Ajakirjanik Mati Laose kirjutatud raamatus räägib Jüri Kraft  Eesti esimesel iseseisvusperioodil alanud lapsepõlvest Kasepää vallas, koolipoisiaastatest Mustvees, õpingutest Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, tööst õmblusvabriku Sangar direktorina, kergetööstusministeeriumi aseministrina ning ministrina, kellena sai ametis oldud 18 aastat, ning tegevusest ettevõtluses ja ühiskonnaelus praeguses Eestis. 

Osales Nõukogude Armee vastases meeleavalduses

Raamatus on juttu ka tollal kuueaastase Jüri Krafti vahetutest muljetest, kui Kasepääl kaevati 1941. aastal lahti ühishaud, kuhu oli maetud hävituspataljonlaste poolt tapetud 40 inimest, tema osalemisest spontaansel nõukogude armee vastasel noorte meeleavaldusel Mustvees ja sellele järgnenud ülekuulamisel. Saab lugeda sellest, kuidas tulevane vabrikudirektor ja minister kurke müües oma esimesed rublad teenis, kuidas korraldas kolme lõviga vimplite tootmise 1969. aasta juubelilaulupeoks ja paljust muust, mis mahub hiljuti 75-aastaseks saanud mehe elulukku.  

Raamat on küljendatud ja trükitud  Põltsamaal osaühingus Vali Press. Esikaane on kujundanud Riina Soom ja sellel on kasutatud nii Konstantin Pätsi kui Mihhail Gorbatšovi fotot.  Eesti Vabariigi esimene ning Nõukogude Liidu esimene ja viimane president on mänginud olulist rolli ka Krafti elus, kuigi Päts on tema elukäiku küll vaid kaudselt mõjutanud. 

28-aastaselt ettevõtte juhiks

Raamatuesitlust juhtinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan Toomas Haldma märkis, et raamat Jüri Kraftist on väga õpetlik ja huvitav lugu sellest, kuidas juhtida muutuvatel ja keerukatel aegadel inimesi ja protsesse ning selle kaudu ka häid tulemusi saavutada. “Kuigi Jüri Kraft sai Tartu Ülikoolis diplomi juba 1959. aastal, on ta ikka ja jälle mõtisklenud majanduse ja selle jätkusuutlikkuse üle ning seda ikka talle omasel entusiastlikul ja heasoovlikul tasemel,” rääkis Haldma.       

“Jüri Kraft sai 28-aastaselt ettevõtte juhiks ning tema edutamisele eelnes alati kogemuste- ja teadmistepagasi kasv,” ütles raamatu kirjutanud Mati Laos, kes on raamatu eessõnas öelnud: “Öelge, mis tahate, Jüri Kraft on üks kõva vana.”

“Tänavu, lugemisaastal, on uute raamatute riiulisse toomine väga teretulnud ettevõtmine.  Ajalugu koosneb kihtidest ja selliselt  on kokku pandud ka raamat Jüri Kraftist,” märkis maavanem Viktor Svjatõšev, kes raamatu peategelasele  Jõgevamaa sümboolikaga meeneid kinkis.

“Juba esimesel lehitsemisel võis märgata, et raamatus on huvitavalt kirjeldatud Peipsi järve äärset elu, mis  veel paljugi avastamisvõimalusi pakub,” lisas maavanem.

Jüri Krafti oli tulnud elulooraamatu valmimise puhul õnnitlema ka Mustvee linnapea Mati Kepp.

Jüri Kraft tänas kõiki raamatu valmimisele kaasa aidanuid ja  esitlusel osalejaid ning avaldas lugupidamist ka Tartu Ülikoolile. “Siin omandatud haridus annab kindla pagasi selleks, et oskad elus toime tulla, kaasinimestega suhelda,” kinnitas ta.

Staazhikas majandusmees rääkis muu hulgas ka ühest tõsisest probleemist meie tänases Eestis. “Kohati tundub, et Eestis on kadunud tõsised töötegijad. Tegelen Kasepää vallas lihaveiste kasvatamisega. Vaja oleks peret, kes selle majapidamisega pidevalt tegeleks. Majagi oleks neile elamiseks pakkuda. Tublisid ja vastutustundlikke inimesi, kes sooviksid maal elada ja töötada, on aga paraku raske leida,” tõdes ta.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus