Valmeco koondab 15 töötajat

Valmeco juhatuse esimees Rein Mõts märkis, et koondamisevajadus  on tingitud erinevatest põhjustest ega tulnud ettevõttele ootamatult.

“Seoses raskustega palkidetarnimisel Venemaalt, saetööstuse vähese mehhaniseeritusega ja suure tööjõukuluga tekkis plaan saetööstus likvideerida. Tänavu peame otstarbekaks osta prussmajade valmistamiseks vajalik materjai teistest ettevõtetest ehk Stora Enso saetööstustest ning Võrumaal Sõmerpalu vallas tegutsevast aktsiaseltsist Toftan.

“15 saekaatri töötajale maksame koondamistasu vastavalt staazile kahe kuni viie kuu keskmise palga ulatuses. Koondatavad on väljaõppinud mehed ja kindlasti tööjõuturul konkurentsivõimelised. Seitsmele mehele teeme aga ettepaneku töötada edaspidi meie laudsepatöökojas,” ütles ettevõtte juht.

Rein Mõtsa sõnul kasvasid eelmisel aastal saetööstuses palgad 18 protsenti. “Praeguse tehnoloogia juures polnud aga võimalik rohkem töötasu tõsta, mistõttu palgad jäid ikka Eesti keskmisest madalamaks. Saetööstuse edasine ekspluateerimine eeldaks 5-7 miljonit krooni investeeringuid, peame aga selle kulutuse tegemist ebaökonoomseks. Nimelt on praeguse metsamüügi maksustamissüsteemis vähe arvestatud metsaomanike huvidega, kes pole huvitatud palgi müümisest, mis tingib palgi defitsiidi ja kõrge hinna, ” märkis Valmeco juhataja.

“Huvi meie ettevõttes valmistatavate prussmajade vastu püsib aga endiselt ja loodetavasti kasvab veelgi. Nii kavatseme palkmajade ehitamise mahtu tõsta 10-15 protsenti ja käivitada Austria päritolu automaatliini, milleks teeme kolme miljoni kroonise investeeringu, ” lisas ta.

“Teisipäeval käisid Valmeco koondatavate töötajatega kohtumas meie  konsultandid, kes selgitasid missuguseid toetusi ja teenuseid seoses koondamisega pakutakse, ” lasus Tööturuameti Jõgevamaa osakonna juhataja kohusetäitja Liina Võsaste.

Valmeco müüb prussmaju eelkõige välisriikidesse. Ettevõtte 2007. aasta käive ulatus 85 miljoni kroonini. Firmas töötab 124 inimest.    

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus