Vallavolikogu toetas kinnistute müümist

Neljapäeval peetud istungil tuli Põltsamaa vallavolikogul otsustada, kas lubada kahel äriettevõttel osta Põltsamaa valla territooriumil asuvad kinnistud, mida kasutatakse põllumajandusmaana.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul ei ole kinnistute ostmisest huvitatud äriettevõtted viimasel kolmel aastal põllumajandusliku tootmisega tegelenud. Sellest tulenevalt peab seaduse kohaselt kinnistute müügi lubamise üle otsustama Põltsamaa vallavolikogu. Tänavu 24. augustil esitas Jõgeva maavanemale taotluse Põltsamaa vallas asuva kinnisasja omandamiseks Lilleorg Invest OÜ. Taotletav Oru kinnistu asub Põltsamaa valla Puiatu külas. Selle kinnistu suurus on 29,3 hektarit. Seepärast pööruduski Jõgeva maavanem Põltsamaa vallavolikogu poole, et vallavolikogu selles küsimuses oma seisukoha välja ütleks.

Taotluses on öeldud, et Lilleorg Invest kavatseb jätkata taotletava kinnistu rentimist  Adavere Agrole ka pärast seda, kui Põltsamaa vallavolikogu nimetatud kinnistu müüa lubab.

Toivo Tõnsoni sõnul on omanik valmis seda kinnistut müüma ning ostja soovib osta. Vallavanem palus volikogu liikmetel pöörata tähelepanu otsuse eelnõu seletuskirjas välja toodud mõttele, kus volikogu avaldab oma seisukoha eelkõige selle kohta, kas kinnisasja müügiks loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista kohalikul omavalitsusel täita talle seadusega pandud ülesandeid.

Tänavu 24. augustil oli Põltsamaa vallas Puiatu külas asuva Lille kinnistu ostmise sooviga Jõgeva maavanema poole pöördunud ka 7T Invest OÜ.  Selle kinnistu suurus on 20,04 hektarit, sellest  19,72 hektarit moodustab põllumajandusmaa ning 0,32 hektarit metsamaa. 7T Invest ei ole samuti viimasel kolmel aastal põllumajandusliku tootmisega tegelenud ja seetõttu tuli kinnisasja müügi lubamine otsustada Põltsamaa vallavolikogul. Põltsamaa vallavolikogu andis mõlema kinnistu müümiseks oma nõusoleku.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus