Vallavolikogu lõpetas Voore aktiviseerimiskeskuse tegevuse

Kolmapäevasel Mustvee volikogu istungil võeti 12 poolthäälega vastu otsus lõpetada SA Voore Aktiviseerimiskeskuse tegevus. Otsuse vastu hääletas viis liiget ja üks jäi erapooletuks.
„Esitatud otsuse eelnõu eesmärk on Sihtasutuse Voore Aktiviseerimiskeskus tegevuse lõpetamine, kuna vastavalt sihtasutuse põhimäärusele on sihtasutuse tegevus oma otstarbe ammendanud,“ seisab seletuskirjas.
Avaliku teenuste osutamine Voorel jätkub. Sotsiaaltööspetsialist, sekretär-registripidaja ja teenuskeskuse haldusjuht jätkavad teenuse pakkumist Mustvee vallavalitsuse Voore teenuspunktis.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus