Vallavalitsus kinnitas liikmete tööjaotuse

Vallavalitsus kinnitas eilsel istungil vallavalitsuse liikmete tööjaotuse, vallavanema asendamise korra ja vallajuhtide ning valitsuse liikmete vastuvõtuajad.


Vallavanem Aare Olgo töövaldkonda kuuluvad vallavalitsuse kui täitevorgani ja ametiasutuse juhtimine, valla esindamine, rahandus ja eelarve, ettevõtlus, avalikud suhted ja mainekujundus ning infotehnoloogia.
Abivallavanem Viktor Svjatõševi töövaldkonnas on valla areng, energiamajandus, ehitusjärelevalve, valla heakord ja välisilme, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, ruumiline planeerimine, kommunaal- ja elamumajandus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport ja liikluskorraldus, avalik kord ja turvalisus, turism, kriisireguleerimiskava tegevusplaanid, välissuhted, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.
Teise abivallavanema (praegu täitmata ametikoht) töövaldkonnas on haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, religioon, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.
Vallavalitsuse liikme Veigo Tumaševski töövaldkonnad on haridus, sotsiaalhoolekanne ja sport. Vallavalitsuse liikme Triinu Palmiste töövaldkonda kuuluvad noorsootöö ja kultuur. Vallavalitsuse liige Marek Saksing tegeleb majanduse ja spordivaldkonna küsimustega.
Valitsus otsustas, et valla mainekujunduse küsimused kuuluvad lisaks vallavanemale kõigi teiste valitsuse liikmete töövaldkonda. 
Vallavanemat asendab äraolekul abivallavanem Viktor Svjatõšev ja tema äraolekul teine abivallavanem.
Vallavanem ja abivallavanemad võtavad kodanikke vastu esmaspäeviti kell 11–12 ning teised vallavalitsuse liikmed iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus