Vallajuhid külastasid Torma ja Vaiatu piirkonda

Esmaspäeva õhtul jõudsid Jõgeva vallajuhid ringkäiguga Tormasse, kus Vaiatu, Koimula, Tõikvere, Sätsuvere, Rääbise, Torma aleviku, Oti, Lilastvere, Näduvere, Rassiku, Tealama, Vanamõisa, Liikatku, Kõnnu ja Võidivere piirkondade inimesed said küsida küsimusi ja jagada muresid ning rõõme.


Seoses Torma aleviku ja seitsme asutusüksuse sooviga Jõgeva vallast lahkuda ja liituda Mustvee vallaga, väisas esimest korda koosolekut ka Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus.

Kas põhjuseks oli valus lahkumisteema või tugev kogukond, kuid vallajuhte oli kuulama tulnud üle 50 inimese. Seda on enim, kui üheski teises piirkonnas, kus vallajuhid seni käinud.

Raivo Meitus andis ülevaate küladega seonduvast ning julgustas kõiki oktoobris kindlasti küsitlusele vastama minema. „Mustvee ja Jõgeva vallavolikogud on omavahel vahetanud määrusi ja eelnõusid ning käima on lükatud protsess, et viia läbi rahvaküsitlus. Kui algul külade avaldused tulid, oli väga raske määratleda, mille alusel me neid liitumisi ja eraldamisi teeme. Sellega seonduvalt soovime oktoobris läbi viia ametliku küsitluse, kus saab hääletada nii elektroonselt kui ka kohapeal,“ rääkis Meitus. Kindlad kuupäevad kinnitab Jõgeva vallavalitsus.

Vallavolikogu esimees pani koosviibijatele südamele, et hääletusest tuleb kindlasti osa võtta. „Küsitlus on ametlik, aga lõppsõna jääb volikogu otsustada, kuid just küsitlusest saab volikogu sisendi,“ rääkis Meitus, pannes südamele, et oma arvamust tuleb igal juhul avaldada, sest siis saab ka volikogu lõpliku otsuse teha.

Torma piirkonna elanikud tundsid enim muret valgustuse, kooli ümbruse ja hoonete seisukorra üle. Eriti muretsesid elanikud mõisakompleksi hoonete seisukorra pärast, mis rikuvad üldpilti ja riivavad silma. Muret tunti ka pakendikonteinerite ja nende tühjendamisgraafiku pärast ning avaldati lootust, et klaasi- ja pakendikonteinereid tühjendataks tihemini.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus