Välitöödel peab olema võimalus end soojakus soojendada

Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialist Inna Vabamäe sõnul peab tööandja vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele varustama töötajad isikukaitsevahendite ja tööriietega, kui töö seda nõuab. Tingimusi kõrge või madala temperatuuri juures töötamisel Eestis paika pandud ei ole. ?Külma puhul peab tööandja töötajad varustama soojade tööriietega, vastavate jalatsite, näo- ja silmakaitsetega. Silma ja näo kaitse peavad olema eraldi, sest kui need on ühes, siis muutuvad kaitseprillid hingamisel uduseks,? ütles Vabamäe. Töötajatel peavad olema kindad, mis on sobivad töötamiseks töövahendiga ja mida ei pea käest ära võtma. Ka töövahend peab kinnastega töötamiseks sobiv olema. Töötamisel külmas peab tööandja tagama tööaja hulka arvestatavad vaheajad, mida on soovitav teha iga kahe tunni järel umbes kümme minutit. Puhkepausideks peab tööandja töötajad kindlustama soojakutega, kus töötajatel oleks võimaldatud kuum jook või supp. Kohv ei ole soovitatav, sest see soodustab soojuse eraldumist. Juhul kui tööga kaasneb füüsilisest tegevusest tingitud higistamine, peab soojakus olema töötajal võimalik kuivatada riideid või vahetada need kuivade vastu. Temperatuuri ja tuule liikumise kiirust peaks töökohas jälgima vähemalt iga nelja tunni järel. Vastavalt valitsuse määrusele ?Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded? tagab tööandja, et töökeskkonna ohutegurid ei ohusta ega kahjusta töötaja tervist. Tööandjal tuleb ellu viia abinõusid, et töötajad oleksid kaitstud kahjulike välismõjude ning karmide ilmastikutingimuste eest. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus