Valikuvõimalused kodukandis

“Noored ei teagi ju õieti, mis koduvallas on, missuguse haridusega ja ametitega inimesi  vajatakse selle kandi tööstuses ja põllumajanduses ja mida kujutab endast siin lähedal asuv ametikool. Eks me ju ikka soovime, et noorte tee edaspidi kodupaigast liiga kaugele ei viiks,” selgitas konverentsi algataja, Lustivere kooli direktor Malle Tuur ettevõtmise olulisemat mõtet.

Oma kooli nägu

Kui õpetajad on koolielu erinevaid tahke vaaginud metoodikapäevadel ja muudel kokkusaamistel, siis koos õpilastega pole seesuguseid arutelusid eriti ette võetud. Lustivere koolikonverentsil oli osalejaid alates neljandast klassist ning ka mõned huvilised lapsevanemad. Kohal oli ka kolm erinevates koolides õpetajaametit pidavat vilistlast ? Reelika Lippur, Eve Laur ja Urmas Buhvestov. Ankeetküsitlusi saadeti aga paarikümnele vilistlasele ning direktori sõnul olid tagasiside igati rõõmustav, kinnitamaks, et vilistlastel läheb hästi ning et neil on  olnud oma koolist mõndagi head eluteele kaasa võtta.

Tänase koolipere õpilasesindus oli aga korraldanud omakorda koolikaaslaste seas uurimuse, et teada saada, kuidas õpilased koolielu probleeme ning nende lahendamist näevad. Power-pointi esitluse koostasid IX klassi noormehed Ragnar Pääslane, Ragnar Valk ja Maidu Targama ning selle kandis ette Ingrid Ojasson. Õppealajuhataja Riina Paluoja omakorda tegi ettekande õpetajate nägemustest ja muredest. Seejärel kõnelesid oma kodukoolist vilistlased.

 Kodukant sai tuttavamaks

 Konverentsi teine pool oli külaliste päralt.  Kõigepealt kõneles Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, kes andis ülevaate valla piiridest, ettevõtmistest, muredest ja saavutustest, omavalitsuse ja koolide suhetest jne. Vallavanem rääkis sellestki, kuidas valla eelarverahad haridusele jaotuvad, missugused on võimalused koolimajade remontimiseks ning heitis valgust lähiaja plaanidele valla ettevõtluses, elamuehituses ning elamisväärsema keskkonna kujundamises. “Tulge ikka tulevikus tagasi,” kutsus konverentsil osalejaid. 

Maavanem Aivar Kokk kõneles maakonna tulevikuvisioonidest ning senistest ja kavandatavatest suurüritustest. Kui ta aga koos nõunik Vahur Kukega lauluviisid üles võttis, elati saalis lausa maruliselt kaasa.

Seejärel oli sõna Põltsamaa Ametikooli esindajal Tambet Valdmal, kes tutvustas üksikasjalikult ametikooli õppimisvõimalusi ja -tingimusi. Kuigi Lustivere kooli poisid käivad ametikooli  juures tööõpetuse tundides, ei olnud neil koolist ja seal toimuvast ometi täielikku ülevaadet.

Õppida ja tagasi tulla on mõtet

Vaevalt, et koolilapsed teavad sedagi, kui võimsad on masinad, millega töötatakse Adavere Agro põldudel ja missuguse haridusega töötajat 21. sajandi eesrindlik põllumajandus üleüldse vajab. Adavere Agro direktori Hannes Alusalu juttu ettevõtte mastaapidest, kaasaegsest tehnoloogiast ja tulevikuplaanidest kuulati igatahes huviga. “Piirid on lahti, võimalusi enesetäiendamiseks küll ja kodukandis leidub kindlasti tulevikus tööd,” kinnitas Hannes Alusalu.

Põltsamaa piirkonna suurima ettevõtte Põltsamaa Felix juht Anti Orav oli tulnud Lustiverre otse Ameerikast. “Nii väike see maailm ongi, kus me elame,” märkis ta, tõestamaks, et   erinevate maade ja mandritega suhtlemine pole ettevõtte jaoks mingi haruldus. “Ükskõik, mida te õppima lähete, meie ettevõttes on alati tööd," kinnitas firmajuht. “Peaasi, et õpiksite õppima, teeksite endale põhiasjad selgeks, õpiksite keeli. Maailm muutub iga päevaga, seepärast on  oluline oskus kohaneda, tahtmine areneda ja midagi saavutada.” 

 VAIKE KÄOSAAR    

blog comments powered by Disqus