Väike vald suudab väärikalt suurmehe juubelit tähistada

Soome-ugri keelte uurija akadeemik Paul Ariste 100. sünniaastapäeva puhul kuulutati tänavune aasta Torma vallas, kus kuulus keelemees sündis, Paul Ariste aastaks. Vald tähistas suurmehe juubeliaastat väärikalt ? talvel peeti esinduslik teaduskonverents, kevadel püüti ühiste talgutega kuulsa keelemehe lapsepõlvekodu ümbrusele viisakamat ilmet anda ning nüüd, sügise hakul, avati teadlasele mälestuskivi.

Ka kõige sügavamal nõukogude ajal suutis Ariste koolitada Tartus õppejõuna uusi spetsialiste ja rahvuslikult mõtlevaid inimesi. Ta andis oma aspirantidele edasi teadmised ja oskused, selgitas, kuidas inimestega suhelda. Ta toonitas vajadust armastada oma rahvast ja kultuuri. Oma rahulikul ja vaiksel moel tegi Ariste palju ka teiste rahvaste integreerimiseks eesti kultuuri.

Praegu elab Venemaal palju teadlasi, kes Ariste õpilastena suutsid õppida selgeks meie keele ning mõistavad eestlasi ja siinseid püüdlusi. Osa keeleteadlasi on tulnud taas Eestisse ennast täiendama.

Ariste lähisugulased lõid kaasa talgutel, viibisid konverentsil ja mälestuskivi avamisel. Torma inimestele tegi see siiralt rõõmu.

blog comments powered by Disqus