Vahetu õpe looduses on parim

Käesoleva õppeaasta esimene projekt kandis üldnimetust “Vahetu õpe looduses on parim Põltsamaa “Tõrukese” lastele”. Oleme õpetanud lapsi vahetus kontaktis õpetatava objektiga. Selle tulemusena süvenevad lastes oskused ja valmisolek suhtuda meid ümbritsevasse hoidlikult ja säästvalt. Lapsed omandavad eakohased sotsiaalsed ja enesekohased oskused, mõistavad käituda turvaliselt nii metsas kui ka linnas. Tegevuste tarvis koostatud õppematerjalid on kättesaadavad meie kodulehel ning seega abiks ka teistele lasteaedadele. 

Projekt jaotati kolme etappi

Projekt on jaotatud kolme etappi. Juulis viibisid 40 kooliteed alustavat või 1. klassi lõpetanud last koos üheksa õpetajaga Pärnus nädalases suvelaagris. Turvalist majutust ja päevast toitlustamist pakkus Pärnu “Pöialpoisi” lasteaed. Ilmad olid soodsad ning lapsed said käia palju mere ääres nii mängimas, õppimas kui ka oma ujumisoskust lihvimas. Lisaks osalesime Unicefi noortefestivali üritustel “Sinine nädal”. Meisterdasime klaasikojas, kuulasime muinasjutte Villa Artise õunaaias, osalesime Jänku Jussi keskkonnateemalises õppetegevuses. Kõik nähtu ja kogetu sai läbi mängitud, joonistatud ja meisterdatud. Viimasel õhtul kontrolliti oma teadmisi loodusest “Tõrukese” õpetajate koostatud töölehti täites.  

Kuidas leib meie lauale jõuab

Teise etapi teema oli piima ja leiva teekond meie toidulauale. Kohe augusti viimastel päevadel sõitsime terve suure bussitäie lastega vaatama, kuidas kombain vilja lõikab. Käisime  karjamaal lehmi vaatamas ning talulaudas õnnestus näha ka teisi koduloomi ja -linde. Koolieelikud käisid õppereisidel Imavere Piimandusmuuseumis ning Hellenurme vesiveskis. Loogiliselt jätkusid nüüd õppekäigud Kördi-Ööbiku pagaritöökotta.

Toimus lastehommik teemal “Laulud ja lood piimast ja leivast” Pähklikese rühma õpetajate Külli Alliku ja Anne Uusvälja eestvedamisel. Rühmades peetud piima- ja leivanädalal küpsetasid lapsed koos õpetajatega nii leiba kui ka saia, pirukaid ja kooke ning tegid maitsvaid piimakokteile.

Kogu õpitud teema leidis kinnistamist laste joonistustes ja meisterdustöödes, millest koostati majas meeleolukas näitus. 

Lapsed õpivad tundma kodukoha metsa

Praegu tegeleme projekti kolmanda teemaga “Kodukoha puud, põõsad, taimed ja loomad ülemaailmse metsa-aasta valguses”. Põhirõhk on metsa hoiul, selle taastamisel ning säästval ja hoidlikul suhtumisel meid ümbritsevasse.

Meie lasteaeda piirab kolmest küljest mets, kus meil on tänu Pajutibukeste rühma lastele ja õpetajatele Tiia Vaherile ja Marje Heiskonenile omad rajad ja puhkepaigad.

Kõikide rühmade lapsed valmistasid sügise jooksul herbaariumid, mis tulid välja omanäolised ja huvitavad. Kaseurvakese rühma lapsed ja õpetajad Terje Viks ja Grete Vaher tegid uurimistöö meie lasteaia õuel kasvavatest puudest. Saime teada, et meil kasvab 15 liiki puid  ja neid on kokku 154, neist tammesid 53.

Suuremate lastega külastasime veel Elistvere Loomaparki ning enne jõule on plaanis teha reis jõulukuuseistandikku ja uurida, millest jutustavad jäljed lumel. Igal aastal tähistame me koos lasteaia sünnipäevaga ka üleriigilist puupäeva, kus seekord mängime õppealajuhataja Tiiu Kortsu kirjutatud näidendit “Millest kõnelevad puud “Tõrukese” õuel”. 

i

HELJE TAMME

blog comments powered by Disqus