Vähenenud on kuni 1500-kroonise palga saajate arv

3501-5000-kroonise sissetulekuga inimeste osakaal on jäänud 2002. aaasta tulemustega samale tasemele. Kasvanud on üle 5000-kroonise, eriti aga üle 6500-kroonise palgaga inimeste osakaal. Keskmiselt oli uuringus osalenute netosissetulek kuus 3841 krooni, selgub Saar Polli uuringust. Uuringu tulemuste põhjal saab ümbrikupalka igakuiselt 4% ja vahetevahel 5% vastanutest. Järjest on vähenenud hilinenud palga saajate osakaal. Viimase 12 kuu jooksul on palka hilinemisega saanud kümnendik vastajatest. Kolmandik vastajatest oli arvamusel, et järgmise aasta jooksul tema palka suurendatakse ja 44% arvas, et palk järgmise aasta jooksul ei kasva. Palga vähendamist kardab vaid 5% vastajatest. Uuringu “Tööelu baromeeter” viis mullu oktoobris läbi sotsiaal- ja turuuuringute firma Saar Poll. Küsitluses osales 1002 töötavat inimest vanuses 16-64. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus